Zaligsprekingen van zakendoen

Het boek van Samuel Wells, De toekomst die groter is dan het verleden – een nieuwe weg voor de kerk, heb ik* inmiddels uit. Het is geen gemakkelijke kost; ik moest mijn kop erbij houden. Wat mij met name raakte, waren de “Zaligsprekingen van zakendoen”. Om bij te dragen aan een gezonde mengeling tussen liefdadigheid en commercieel ondernemen, stelt Wells 8 uitspraken voor. Hij refereert daarbij aan de zaligsprekingen van de Here Jezus en geeft daarbij aan dat deze zijn geschreven vanuit het perspectief van de werknemers. Graag geef ik ze hierbij door:

Gelukkig wie nodig zijn, want door te dienen zullen zij hun doel vinden.
Gelukkig wie ingeschakeld zijn, want in samenwerking zullen zij vreugde vinden.
Gelukkig wie opgemerkt worden, want zij zullen verrassende gaven voortbrengen.
Gelukkig wie beloond worden, want zij zullen een cultuur van dankbaarheid scheppen.
Gelukkig naar wie geluisterd wordt, want hun liefde voor leren zal versterkt worden.
Gelukkig wie de ruimte krijgen om te groeien, want zij zullen ontdekken waartoe zij op deze aarde gezet zijn.
Gelukkig wie uitgedaagd worden, want zij zullen laten zien uit welk hout zij gesneden zijn.
Gelukkig wie vertrouwd worden, want zij zullen ook zelf leiders worden.

Het is de tijd van de functioneringsgesprekken, iedere leidinggevende zou uit deze zaligsprekingen vragen kunnen formuleren: vervang “Gelukkig wie” door “Voel jij je?”. Dat zal goede gesprekstof opleveren, een BAM-onderneming waardig. Het gaat dan ergens over! Kerkleiders zouden bovenstaande vragen ook prima aan gemeenteleden kunnen stellen – in het bijzonder aan ondernemers of ondernemende gemeenteleden.

Ook de BAM-beweging zal die vragen moeten blijven stellen: Voel jij je nodig, ingeschakeld, opgemerkt, wordt er naar je geluisterd, word je uitgedaagd en vertrouwd?  Op die manier helpen we elkaar verder. Gelukkig ben je als je nodig bent, want door te dienen zal je, met vallen en opstaan, je doel vinden!

IDEE* levert regelmatig een bijdrage aan de BAM-updates onder dit pseudoniem. Reacties mogen naar info@businessasmission.nl