Workshops BAM Congres vrijdag 4 november

Afwisselende thema’s komen aan bod in deze workshops op vrijdag 4 november. Je hoort, denkt en praat mee hoe business een gemeenschap (binnen en buiten de kerk) kan versterken en hoe missie daar een plek in heeft. In Nederland en wereldwijd. Ondernemers geven praktische handvaten bij actuele thema’s als justice, oorlog in Oekraïne of het ondersteunen van ondernemende migranten in Nederland.

 

 

VRIJDAG WORKSHOPS

EERSTE RONDE

14:00 – 15:15

 

 

 1. Business & church; lessons learned at St. Martin-in-the-Fields downtown Londen. Door Sam Wells. (EN, vertaling beschikbaar)
 2. Elk bedrijf kan impact maken; ondernemen in een gebroken wereld. Door Harmen Niemeijer & Jasper Bringsken.
 3. Een BAM-bedrijf brengt hoop in Oekraïne; het belang van goede netwerken en BAM in een snel veranderende context. Door Hans Hamoen.
 4. Een levengevende cultuur ontwikkelen in je bedrijf of organisatie. Door  Thomas Mathews. (EN, vertaling indien gewenst)
 5. BAM in het buitenland: samenwerking BAM-bedrijven en zending/ hulpverleningsorganisaties. Door Jo Plummer en Balt Leenman. (EN & NL)

 

1.  Business & kerk; lessen vanuit St. Martin-in-the-Fields in Londen. 

Sam Wells gelooft dat business in en vanuit de kerk het kerkelijk leven kan vernieuwen en versterken. Daar schrijft hij over, en die overtuiging is mede gegroeid vanuit jarenlange ervaring in Londen. Waarom gelooft hij dat, en wat zijn de valkuilen en succesfactoren? In deze sessie gaat Sam dieper daarop in en is er ruimte voor vragen en interactie.

  Samuel Wells is naast zijn werk als ondernemend predikant, een invloedrijke theoloog en auteur van ruim 40 boeken, waarvan ‘De toekomst die groter is dan het verleden’.

 

2. Elk bedrijf kan impact maken; ondernemen in een gebroken wereld.

Je wil als ondernemer dat je organisatie op een positieve manier impact heeft op de wereld. Maar hoe geef je dit nou vorm? Er zijn zoveel aspecten waar je aan kan denken. Soms kan je door de bomen het bos niet meer zien. Jasper Bringsken van Stricters en Harmen Niemeijer van Micha Nederland dagen je in deze interactieve workshop uit om kritisch te kijken naar je eigen organisatie, en willen je aan de hand van praktische handvatten iets meegeven waar je echt wat mee kan.

    Harmen Niemeijer is bezig met bewustwording rondom justice-issues vanuit zijn rol als directeur van Micha Nederland. Jasper Bringsken zet zich als ondernemer in voor een eerlijker supply chain middels Stricters.

 

3. Een BAM-bedrijf brengt hoop in Oekraïne; het belang van goede netwerken rondom je BAM-project, plus hoe jouw Business as Mission blijft staan als de context rap verandert

‘Adama Farms’ is een agrarische BAM-onderneming van Worldpartners en speelt een belangrijke rol bij de voedseldistributie in Oekraïne. Meer dan 17.000 gezinnen ontvangen voedselhulp mede dankzij financiële ondersteuning vanuit Nederland. Wat bij de distributie van cruciaal belang is, is het netwerk. Het voedsel kon in de eerste week van de oorlog al verspreid worden, dankzij de jarenlange relaties met kerken, hulpverleningsorganisaties en andere bedrijven in en buiten Oekraïne. Hans zal deze BAM-casus voorleggen en je onder andere uitdagen om na te denken over jouw netwerk en hoe hulpverspreiding eruit kan zien in geval van een calamiteit.

  Hans Hamoen is ruim dertig jaar internationaal actief als BAM-ondernemer en richtte in 1995 Stichting Worldpartners op. Hij schreef o.a. het boek ‘Zakendoen met God’.

 

4.  Een levengevende cultuur ontwikkelen in je bedrijf of organisatie

Hoe ontwikkel je een cultuur die iedereen aanmoedigt om hun potentieel te benutten en het beste uit hun leven te halen? Gebaseerd op een bijbels begrijpen van hoe God werkt door transformatie in mensen te brengen, zal Thomas Mathews een ervaringsgerichte sessie leiden waarin we enkele elementen van een leven-gevende cultuur zullen onderzoeken en hoe we kunnen helpen om zo’n cultuur in eigen bedrijf of organisatie te ontwikkelen.

  Thomas Mathews (pseudoniem) is mentor en coach van BAM-bedrijven wereldwijd. Hij is ook mede-oprichter van een sociale onderneming die wereldwijd zowel individuen, bedrijven en organisaties helpt om hun volledige potentieel te benutten. 

 

5.  BAM in het buitenland: samenwerking BAM-bedrijven en zending/ hulpverleningsorganisaties

NGO’s en zendingsorganisaties zijn een belangrijk onderdeel binnen de business as mission-beweging. Ze zijn vaak betrokken als een vitale partner bij het mobiliseren en ondersteunen van BAM-beoefenaars en het helpen bij het lanceren van nieuwe BAM-bedrijven. Het integreren van bedrijven in de visie en strategieën van zendingsorganisaties is echter niet zonder uitdagingen! Hoe kunnen organisaties begrip, middelen en ondersteunende structuren opbouwen die hen en hun teams helpen effectief te zijn? We bekijken enkele bevindingen uit het (nog) niet gepubliceerde rapport van het recente internationale overleg van BAM en Mission Agency. We hebben tijd voor vragen en discussie; ook met de Nederlandse betrokkenen bij NGO’s en missie, o.a. Bas de Heede (synoniem – betrokken bij dit onderzoek) en Balt Leenman (vanuit BAM NL initieerde Balt overleg met NGO’s)

    Jo Plummer is vanaf de jaren negentig bij de internationale BAM beweging betrokken; ze ontwikkelde een missiestrategie en middelen, is de mede-voorzitter van het BAM Global-netwerk en redacteur van de Business as Mission-website en de BAM Review-blog.  Balt Leenman is ICT ondernemer en adviseert NGO’s bij het toepassen van nieuwe technologieën (Salesforce) en daarnaast adviseert hij hen rondom samenwerking met ondernemers. https://baltleenman.com

 

 

VRIJDAG TWEEDE RONDE 

15:30 – 16:45

 

 1. Als Jezus je HR-manager was, zou je Hem dan ontslaan? Door Bill Job.
   (EN, vertaling beschikbaar)
 2. Kerk-zijn & Ondernemerschap – HeartEdge / BAM Denktank. Door Chaïm Zonnenberg  Tim Vreugdenhil (HeartEdge) i.s.m. BAM werkgroep.
 3. Itzinya Nederland: migranten helpen een onderneming te starten. Door Gertjan van Laar.
 4. Een zoektocht naar verhouding tussen missie en business; van Business as Mission naar Business = Mission. Door Dick de Krijger.
 5. Herontdekken van de rol van het bedrijfsleven en de samenwerking met non-profit organisaties. Door Margreet Noordhof.

 

 

1. Als Jezus je HR-manager was, zou je Hem dan ontslaan? 

Bill was dertig jaar actief als BAM-ondernemer in China. Zijn bedrijf ontving zeven jaar achtereen van de overheid de onderscheiding ‘Het bedrijf met de meeste liefde’, waar honderdduizend bedrijven aan meededen. Bill leerde dat God specifiek wil spreken (‘Mijn schapen horen mijn stem en volgen mij’ Joh 10:27-29), en zo gaven ze onder Gods leiding ook bedelaars van de straat een baan. Wat betekenen zulke keuzes, hoe doe je dat en mag je (meer) van Gods inmenging verwachten?

  Bill Job ging eind jaren tachtig met zijn gezin vanuit de VS naar China om God te volgen en startte uit noodzaak een bedrijf. Binnen de context van acht bedrijven, waaronder Polygon Company en honderden werknemers leerde hij over een periode van 30 jaar God te volgen in een bedrijfscontext. 

 

2.   Kerk-zijn & Ondernemerschap – HeartEdge / BAM Denktank. 

In deze interactieve workshop focussen we op de verbinding tussen ‘kerk-zijn’ en ‘ondernemerschap’, vanuit het gedachtegoed van BAM en HeartEdge. De laatste is een internationaal netwerk, ontstaan vanuit St. Martin-in-the-Fields (Londen) met Sam Wells als inspirator. HeartEdge denkt vanuit verbindingen tussen 4 C’s: Community, Compassion, Culture en Commerce. Door bijvoorbeeld ondernemerschap (Commerce) in te zetten in kerk-zijn (Community) worden missionaire initiatieven verrijkt en versterkt. In deze workshop bekijken we voorbeelden vanuit BAM en vanuit HeartEdge, daarna brainstormen we over kansen en uitdagingen. BAM en HeartEdge willen in samenwerking met anderen, een denktank starten van doeners, duwers en denkers om meer ruimte te bieden aan ondernemerschap rondom kerk-zijn/kerkplanting in Nederland. Denk je mee in deze workshop over wat daarvoor nodig is?

    Chaïm Zonnenberg is ICT-ondernemer en bestuurslid bij de Protestantse Diaconie Utrecht. Hij helpt kerken om meer ruimte te geven aan ondernemerschap en is betrokken bij het opstarten van HeartEdge in Nederland. Tim Vreugdenhil is betrokken bij HeartEdge Internationaal, waar vanuit hij inspiratie krijgt bij zijn zoektocht naar een nieuw type kerk geschikt voor de binnenstad van Amsterdam, inmiddels uitgegroeid tot CityKerkVanuit BAM denken mee Hermann Toebes, Peter Rus en Gea Gort

 

3.  Itzinya Nederland: migranten helpen een onderneming te starten

Transformeer de samenleving door business! De Itzinya Startup Academy is een trainingsprogramma dat in zo’n 10 landen wordt ingezet voor migrant-ondernemers, ter bestrijding van jeugdwerkloosheid en voor mensen die het slachtoffer zijn van mensenhandel. In deze workshop deelt Gertjan van Laar de kern van dit trainingsprogramma, dat gebaseerd is op moderne modellen om innovatie en ondernemen te sturen: Lean Startup en het Business Model Canvas. In Nederland is Itzinya actief in Amersfoort, Rotterdam en Amsterdam en binnenkort ook in Arnhem. In deze sessie ontdek je hoe je in de plaats waar jij bent of naartoe geroepen wordt het franchiseconcept van Itzinya kunt inzetten om waarde te creëren voor ondernemende nieuwkomers die een nieuwe start willen maken.

  Gertjan van Laar is ondernemer en business coach met een achtergrond in IT. Hij was betrokken bij de start van Itzinya Nederland, een Startup Incubator en Accelerator-programma voor migranten met ondernemersbloed. Gertjan heeft zelf verschillende bedrijven gestart, ook in interculturele contexten. 

 

4.  Een zoektocht naar verhouding tussen missie en business; van Business as Mission naar Business = Mission

Aan de hand van zijn eigen ervaringen uit de afgelopen 15 jaar ondernemen neemt Dick de Krijger je mee in zijn zoektocht naar de verhouding tussen missie en business. Hij doet dat aan de hand van een theoretische onderbouwing rondom de betekenis van werk, die hand in hand gaat met real-life voorbeelden van ondernemingen die hij startte. Deze sessie bestaat voor 50% uit een interactief programma, waarin kerkleiders en ondernemers worden uitgedaagd om vanuit het nieuwe paradigma (‘business = missie’) naar kansen anno nu te kijken.

  Dick de Krijger is ondernemer en mede-eigenaar van adviesbureau Voorwaarts. Naast een handvol ondernemingen richtte hij de afgelopen 10 jaar ook Deelcafé De Buurman op, een non-profit koffie huis met een missie – inmiddels te vinden in 6 plaatsen in NL. www.voorwaarts.org / www.deelcafe.nl

 

5.  Herontdekken van de rol van het bedrijfsleven en de samenwerking met non-profit organisaties

Waarde co-creatie tussen het bedrijfsleven en de non-profit organisatie; waarin beide partijen elkaar zien als sleutelfiguren in de aanpak van complexe wereldwijde sociale en milieu-uitdagingen. Dat is de nieuwe economische strategie, namelijk het samenbrengen van partijen met als doel toegevoegde waarde creëren. Dit ondersteunt tevens het bedrijfsproces. Vanuit het gedachtengoed van Economics of Mutuality en haar jarenlange betrokkenheid bij Vreugdenhil Dairy Foods geeft Margreet Noordhof praktijkvoorbeelden hoe we op een geïntegreerde manier business opnieuw betekenis kunnen geven. Met daarbij als vertrekpunt de kracht van onze plek, onze positie en ons product.

  Margreet Noordhof is oprichter van Nova Business Society ManagementVanuit het gedachtengoed van Economics of Mutuality zoekt ze vernieuwende manieren om de door God gegeven verantwoordelijkheid van business voor samenleving en planeet vorm te geven.

 

Info hele Congres programma >>

Registratie TrueTickets >>