Welvaart creëren; een talent én opdracht

Welvaart creëren: talent én opdracht
“Er is geen rijkdom om te delen tenzij het gecreëerd is. Dat is een van God gegeven talent én een opdracht, maar dat talent wordt vaak verkeerd begrepen, verwaarloosd of zelfs verworpen.” Aan het woord is de Zweed Mats Tunehag, die op het BAM congres in november 2020 hierover komt spreken.

Mats wil misvattingen over dit onderwerp rechtzetten, omdat het bedrijfsleven nu meer dan ooit nodig is om problemen te helpen oplossen. Als leidinggevende binnen BAM Global, initieerde hij samen met de Lausanne Beweging een internationale denktank met zakenmensen en theologen rondom dit thema. Hun bevindingen staan in het manifest ‘Welvaart creëren in Bijbels perspectief’ .

We spraken Mats via Zoom:

“We moeten het gesprek veranderen van ‘hoe kunnen we armoede oplossen’, naar: ‘hoe kunnen we welvaart creëren’,” betoogt hij. “Er heersen veel misvattingen over het creëren van welvaart. Binnen de Kerk wordt er vrijwel niet over gepraat, maar het creëren van welvaart hoort bij God. En wij zijn geschapen naar Gods beeld.” Het thema lijkt nu urgenter dan ooit, nu door de wereldwijde lockdowns miljoenen mensen hun inkomen kwijtraken, het gevaar van honger toeneemt en mensen kwetsbaarder worden om slachtoffers te worden van mensenhandel.

Meerdere vormen van welvaart

Mats benadrukt dat we het hebben over verschillende vormen van welvaart. Het gaat hier niet alleen over het creëren van financiële rijkdom. Het bedrijfsleven zorgt bijvoorbeeld ook voor sociale welvaart, denk aan de ‘gesprekjes bij de koffieautomaat’ die velen thuiswerkers nu in verband met corona moeten missen. “De grootste klacht bij werkloosheid is eenzaamheid,” vult Mats aan.

Een andere vorm van welvaart is die van de rijkdom in de natuur. Ook hier ziet Mats een misvatting: “Op het terrein van duurzaamheid wordt business vaak als het probleem gezien, want zij vervuilen. Maar business heeft juist ook voor heel veel oplossingen gezorgd. Daar is veel innovatie gaande: een auto wordt nu zoveel schoner geproduceerd, medicijnen zijn ontwikkeld en ga zo maar door. We moeten business als partner gaan zien in het zoeken naar duurzame oplossingen.”

Wees blij met je talent en doe het!

Als je argwanend denkt over business en het beschouwt als iets slechts, ga je het ook niet nastreven. Maar als je iets wenselijk vindt, ga je zorgen dat je het krijgt. Denk aan chocola, als je daarvan houdt dan ga je ernaar op zoek. Zo moeten we ook ons beeld bijstellen over business en het talent om welvaart te creëren herkennen als een goddelijke gave en als een opdracht. God wil het, Hij geeft mensen een roeping en de wereld heeft het nodig. Dus als je businessstalent hebt, wees er blij mee en doe het!”

 

Mats spreekt over het thema op het BAM congres, donderdag 19 en vrijdag 20 november. Meer over het programma >>>

Het 45-pagina tellende Wealth Manifest is boeiend, onderbouwd en prikkelend. Het behandelt Bijbelse fundamenten, bespreekt omstreden kwesties en geeft nieuwe inzichten. In een 11-tal stellingen roept zij de wereldwijde Kerk op om het scheppen van rijkdom te omarmen als een centraal onderdeel van onze missie om holistische transformatie van volken en maatschappijen te zien ontstaan. 

Hier vind je de vertaling naar het Nederlands, plus de link naar het originele exemplaar.

Hier vind je de Engelstalige versie, plus achtergrondartikelen en video’s. Plus vertalingen naar andere talen.