Wat is BAM?

Een beknopte kennismaking;
kenmerken
en meer

Een beweging van bedrijven die de wereld verandert

De benaming Business as Mission is nieuw, maar het concept niet, want BAM (kortweg) heeft haar oorsprong in de Bijbelse scheppingsopdracht: neem verantwoordelijkheid en maak er iets goeds van (de aarde bewerken en bewaren, Gen 1:26-28).
Die opdracht is inclusief ondernemerschap. Een groeiend aantal ondernemers beseft dat, en wereldwijd kun je dan ook spreken van een BAM-beweging. Met een open houding naar de mensen om hen heen en naar God toe, willen deze ondernemers hun bedrijf inzetten om kansarmen kansen te geven, oplossingen te vinden voor wereldproblemen en vernieuwing te brengen binnen sectoren en in wijken. En dat alles tot eer van God (Micha 6:8).

 

Kenmerken van BAM:

  • Oog hebben voor de nood in de samenleving; visie voor vernieuwing in een bepaalde invloedsfeer, cultuur, wijk of (buiten)land
  • Een gezonde, mensgerichte, leven-gevende bedrijfscultuur ontwikkelen waar mensen kunnen bloeien; vanuit een bedrijfsgemeenschap, ten behoeve van de bredere gemeenschap
  • Intentioneel holistische transformatie nastreven op sociaal, economisch, ecologisch en spiritueel gebied; de vier P’s van Purpose, People, Planet, Profit. Bij de P van Purpose, is ook aandacht voor Pneuma (geest) en Prayer (gebed).
  • Contact zoeken met bevolkingsgroepen en culturen waar het evangelie onbekend is, of verkeerd begrepen wordt
  • Bewogen zijn met de armen en kwetsbaren
  • Een ‘echt bedrijf’ zijn; een winstoogmerk hebben om te kunnen voortbestaan

 

Ter verduidelijking: wat BAM niet is.

BAM is:
…geen snelle manier om fondsen te werven voor kerken of bedieningen

…geen koppeling van geestelijke activiteiten aan een regulier bedrijf

…geen christen zijn op je werk

…geen sociale bedrijfsactiviteit

…geen vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen

…geen vorm van sociaal ondernemen

…geen hype of snelle techniek

…geen nieuwe kerkvorm

…geen dekmantel voor zending

BAM in het kort €7,95

Engelstalig €19,95

BAM! €16,95

Engelstalig, en meer op de site van Business as Mission.com