Programma woensdag 13 september Streams City Nijkerk

Thema:

Ondernemerschap inzetten t.b.v. je woonplaats.

Hoe doen ze het in Nijkerk? 

 

Stafleden van Streams City Nijkerk zullen de geschiedenis van Streams toelichten, wat zij doen vanuit de diverse gebouwen en hoe zij hun visie voor Nijkerk in de afgelopen pioniersfase vorm hebben gegeven.

Programma:

Woensdag 13 september

15:00 uur.  Start op Brink 42 te Nijkerk

  • Ontvangst in de creatieve ruimte van Brink 42
  • Koffie & thee
  • Kennismakingsrondje
  • Ondernemerschap inzetten in je woonplaats – uitwisseling

16:00 uur. Pitch Streams: Wie zijn we? Een korte geschiedenis.

           “Als pioniersbeweging met passie de reis samen met God gaan”

16:30 uur.  Rondleiding langs een aantal panden van Streams.

  • 1ste Pastorie
  • Huis van Gebed
  •        Verhaal door een tweetal bestuursleden van Streams
  • Theater “Breede Beek”

17:30 uur.  Samen eten in het Theater-restaurant.

                                 

 

Opgave per mail graag voor 8 september 2023 naar Hermann Toebes

Als je blijft eten ook graag tevoren aangevens.v.p. inclusief dieetwensen.

Kosten:   Consumpties en maaltijd zijn voor eigen rekening.

De BAM & Kerk werkgroep organiseert kleinschalige bijeenkomsten om te leren hoe business bij kan dragen aan kerk(stichting) en community-vorming. Werkgroepleden zijn Peter Rus, Hermann Toebes en Gea Gort.