Profetisch bidden; ook voor bedrijven

Een onderzoekende ‘strever’

Als onderzoeker werkzaam in de hightech (ASML) is Sander Wuister de eerste die nuchterheid voorstaat, als het over profetie gaat. Met zijn gereformeerde achtergrond verwijst hij naar diverse bijbelgedeelten, o.a. 1 Kor 12: ‘Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van de profetie.’ Sander benadrukt: “Het is bedoeld als opbouw van het Lichaam van Christus. Een specifiek woord of inzicht kan iemand enorm bemoedigen, bekrachtigen of troosten. Profetie is niet een soort luxe, zoals ik het najagen van de liefde ernstig neem, wil ik ook streven naar profetie.” Bij toeval heeft hij zijn eigen gave op dit terrein enkele jaren geleden ontdekt, toen hij voor een grote groep mensen werd gezet en bleek hij woorden en inzichten te krijgen die hij van nature niet zou kunnen weten.

 

  Sander ging onderzoeken en zich verdiepen in het thema, wat resulteerde in het boek Woorden van Leven. Daarnaast geeft Sander online cursussen en profeteert/bemoedigt (op verzoek) organisaties, leidinggevenden en ondernemers. Zo bidt hij al een tijdlang samen met anderen voor investeerders en hun aangesloten bedrijven. “Soms helpt dat om bijvoorbeeld vast te houden in een moeilijke situatie.” Sander ziet profetisch gebed als iets wat toevoegt aan het ondernemen, en wat naast elkaar bestaat. “Het kan een soort limiet van je denken afhalen. Er staat immers ‘Mijn plannen zijn hoger dan jouw plannen’, dat geldt net zo goed voor ondernemingen. Tegelijkertijd mogen we al ons ondernemerstalent inzetten en ons verstand gebruiken.”

  Via info@woordenvanleven.nl kun je contact opnemen. Sander gebruikt zijn gave graag.

 

Wil je ook de BAM-updates (3-wekelijks) ontvangen, meld je dan hier aan >>