Ondernemerschap en de Utrechtse Domkerk

Hoe kan Kerk & Ondernemerschap elkaar versterken? Dat onderzoeken we in een serie verkenningsbijeenkomsten, die BAM organiseert in samenwerking met HeartEdge Nederland. De eerste bijeenkomst was op 29 november in de imposante Domkerk in Utrecht, waar predikant Willem Roskam vertelt hoe zij hier ondernemerschap ontplooien – met en vanuit betrokkenheid van kerkelijke gemeente, vrijwilligers en de Utrechtse samenleving. Een verslag.

Na de kennismakingsronde vertelt Chaïm Zonnenberg in de inleiding over de DenkTank BAM/HeartEdge: “Vanuit Sam Wells’ gedachtegoed rondom de vier C’s van Community, Culture, Compassion en Commerce willen we middels een vijftal bijeenkomsten onderzoeken of en hoe we de verbinding tussen kerk en ondernemerschap kunnen versterken.” Het gedachtegoed blijkt meer weerklank te vinden in de Domkerk dan de aanwezigen in eerste instantie hadden vermoed, leren we korte tijd later.

Na de inleiding leidt onze gastheer Willem Roskam ons door de kerk en vertelt enthousiast over diverse ondernemende initiatieven, zoals de opstelling van de Nijntje-kerkstal ontworpen door de Utrechter Dick Bruna; een miniatuur daarvan wordt verkocht in de Domshop. Zo is ook het bouwpakket van de Domkerk een gewild product naast andere christelijke attributen en boeken.

 

In het Domcafé vertelt hij trots dat een bekende journalist in de krant schreef dat dit zijn geliefde lunchplek in Utrecht is. Het uitzicht op de architectuur geeft het geheel inderdaad een unieke sfeer.

        

De dertiger werd hier predikant net voor de uitbraak van corona en dit bracht herbezinning met zich mee. Iemand wees hem op het boek van Sam Wells, Een toekomst die groter is dan het verleden. “Het leek alsof Wells het boek voor ons had geschreven,” vertelt Willem. Hij besloot vanuit dit gedachtegoed bijeenkomsten te organiseren en met betrokkenen in en rondom de kerk ideeën uit te wisselen. Mensen vanuit de kerkenraad en kerkleden werden uitgenodigd, maar ook minder kerkelijk betrokken vrijwilligers. Willem organiseerde meerdere bijeenkomsten rondom de vier C’s van Community, Culture, Compassion en Commerce. Het vond weerklank, mede omdat vijftig jaar eerder door de kerkleiding van destijds nadrukkelijk was besloten om ‘de deuren van de kerk open te houden’ door bijvoorbeeld geen entreeprijs voor toegang tot het huis van God te vragen.

        

Dat het immense 13e eeuwse gebouw echter de nodige onderhoud en personeelskosten met zich meebrengt, spreekt vanzelf. Business in en vanuit de kerk kan echter gemeenschap en missie van de kerk versterken, betoogt Sam Wells. Dit werd min of meer al gedaan in de Domkerk middels café en winkel, en zijn ze verder aan het uitbouwen, horen we van Willem, die overigens naast theologie ook bestuurskunde studeerde.

Een en ander hebben ze hier in Utrecht uitgewerkt en vastgelegd in Hart van de stad Utrecht; Beleidskader Domkerk 2022-2026.

De vier C’s komen in dit beleidsstuk aan bod. In het laatste hoofdstuk de C van commercie, wat is vertaald in Ondernemersgeest. Hier lezen we dat de leiding van de Domkerk zonder enige schroom het ondernemerschap omarmt, want het hoofdstuk begint met: ‘De Middeleeuwse Domkerk was volop verweven met de zakelijke kanten van het bestaan. Steeds meer, en tot onze schade, zijn kerk en het ondernemende leven uit elkaar gegroeid. We laten belangrijke kansen liggen om te groeien, te investeren en de vreugde van het ondernemen te ervaren. God zelf leren we daarentegen kennen als een ondernemer, een risicodrager. Het is hem veel risico’s waard om de mensheid tot zijn koninkrijk te brengen. Kunnen ook wij in de Domkerk nog meer handelsgeest aan de dag leggen?’

Deze eerste verkenningsbijeenkomst rondom ‘Kerk en Ondernemerschap’ enthousiasmeert de aanwezigen. We zitten met een twaalftal mensen rond de tafel, waarvan o.a. vier ondernemers, drie (stadsbrede) diaconale werkers en iemand die betrokken is bij het landelijk beheer van kerkgebouwen. De bedrijfsmatige aspecten inspireren, en vooral hoe ze zich daarbij verbinden met de stad en het evangelie integreren. Het geheel ademt een frisse, visionaire geest van geloof en moed. Zoals ook terug te lezen valt in de inleiding van het beleidsstuk Hart van de stad Utrecht: “De verrijzenis van Christus uit de dood geeft ons moed en de vreugde om altijd op zoek te gaan naar een andere weg, en een andere verbeelding. (…) Wat we doen, is gericht op wat groter is dan wij zelf. Wij zijn deel van Gods plan voor de toekomst van mensen.”

Om het beleidsstuk ‘Hart van de stad Utrecht; Domkerk 2022-2026’ digitaal te ontvangen, mail ds. Willem Roskam

De volgende DenkTank BAM/HeartEdge bijeenkomst is in februari 2023 in Den Haag. Voor info over deze verkenningsbijeenkomsten Kerk & Ondernemerschap, mail Chaïm Zonnenberg 

Samen met HeartEdgeNL zijn we als BAM Nederland een DenkTank gestart. Middels een aantal kleinschalige bijeenkomsten gaan we verkennen hoe kerk en ondernemerschap elkaar kunnen versterken. HeartEdge is ontstaan vanuit het gedachtegoed van Sam Wells (vicar van St. Martin-in-the-Fields in Londen) rondom de 4C’s, namelijk de integratie van Community, Compassion, Culture & Commerce – een gedachtegoed waar ook BAM zich in kan vinden.

Blijf op de hoogte van Business as Mission Nederland en meld je aan voor de BAM-update.