“Ik zie levens veranderen”

Diana van der Stelt begon een IT-bedrijf in Ghana

Naast een IT-bedrijf, startte Diana bootcamps om talentvolle jongeren uit achterstandswijken te trainen voor de arbeidsmarkt. Hier worden hun IT-skills ontwikkeld, maar hebben betrokken docenten en coaches ook aandacht voor de sociale, emotionele en geestelijke noden van de jongeren. Deze aanpak blijkt op meerdere vlakken succesvol en intussen levert het Ghanese IT-bedrijf Trinity Software Center software voor bedrijven in Ghana en Nederland.

“We zijn in 2017 begonnen met het IT-bedrijf en hebben de afgelopen jaren een goede track-record opgebouwd,” vertelt Diana op een zonnig terras in de Randstad. “Maar je moet hier in Nederland eerst iemand zo gek zien te krijgen om met je in zee te gaan.” De energieke, daadkrachtige vijftiger gaat door met een flinke dosis zelfspot: “Ze zien je aankomen: een oudere vrouw met een paar Afrikanen die software verkopen. Jaja!”. Ook helpt de corona-crisis, gaat ze opgewekt verder: “Werken op afstand wordt veel meer geaccepteerd. Daarbij hebben wij het voordeel dat in Afrika geen tijdverschil is met Europa en teams goed virtueel samen kunnen werken.”

Carrière switch

Enkele jaren geleden maakte Diana een opmerkelijke carrière-switch: ze was CFO (Chief Financial Officer) bij het Rijk en besloot om social entrepreneur te worden. Dat besluit nam ze na een cursus loopbaanbegeleiding volgens Ignatius van Loyola bij een Jezuïeten klooster. Overigens wist ze zich ook eerder geroepen tot de haar loopbaan bij de overheid: door een bijna-dood-ervaring op haar dertigste, wijdde ze haar leven en werk aan God toe. In eerste instantie dacht ze dat dit een ‘geestelijke baan’ binnen kerk of zending zou gaan betekenen, maar het werd de ambtenarij. Toch begon dit langzaamaan te wringen: “Ik zag het niet meer zitten om constant reorganisaties te moeten doorvoeren, maar in die periode was er geen ruimte voor een andere aanpak. Ik was 52. Zou ik me neerleggen bij de status quo? Ik zag mezelf over 15 jaar in zo’n lift met spiegels staan met een bos bloemen en een flesje wijn op mijn pensioneringsfeest als ambtenaar. Het voelde niet goed. Daarom ging ik op zoek, en kwam via een interim opdracht met een monnik van de Jezuïeten en die cursus in aanraking. Het leidde tot de vraag : “Heer, wat kunt u met de ervaring en talenten van deze overactieve vrouw? Zaken kwamen bij elkaar en ik wist: social entrepreneurship gaat het worden. ”

Start Bootcamps

De ondernemende dame ziet van nature mogelijkheden, en ging dan ook met verschillende ideeën, projecten en mensen aan de slag. Een aantal leken veelbelovend, maar lukten niet. “Niet alle start-ups slagen,” verklaart ze nuchter. “Dat is bekend.” Maar ze bleef in beweging, en hield intussen haar ogen en oren open. Hoe de bootcamp-training in Ghana uiteindelijk tot stand kwam, is door God georkestreerd – daarvan is Diana overtuigd: “In dezelfde periode dat bij mij de roeping tot social-entrepreneur groeide, sprak God door een profeet in Ghana tot Stanley Dankyira.” (Een Ghanese IT-docent die later haar co-founder zou worden). “Deze profeet verklaarde dat Stanley, zonder dat hij daar iets voor hoefde te doen, voor het eind van het jaar in Europa zou zijn,” gaat Diana verder met haar verhaal. “Toen Stanley dit hoorde, dacht hij bij zichzelf: ‘wat een charlatan!’, want Stanley wilde helemaal niet naar Europa maar verlangde ernaar om jongeren in zijn land perspectief te bieden. Om die reden had hij kortgeleden zijn goedbetaalde baan bij een IT-bedrijf vaarwel gezegd om docent te worden.”

Later dat jaar hoorde Diana via een wederzijdse kennis over Stanley en maakte een beeld-bel afspraak. Beiden ervoeren een diepgaande connectie en Diana zei instinctief: “We moeten elkaar zien en verder over onze ideeën doorpraten. Ik betaal je ticket, kom naar Nederland.” Zodoende zat Stanley eind december 2014 bij de open haard in Diana’s huis om de NGO Maxim Nyansa IT Solutions op te richten. Dit resulteerde na een voorbereidingsjaar, in 2016 in pilots op scholen en uiteindelijk in 2017 de IT bootcamp. “Op Ghanese scholen moeten jongeren dingen uit een boekje uit hun hoofd leren,” licht Diana toe. “Maar ze missen de praktische toepassingen, want dat oefenen ze niet. Daardoor missen ze de aansluiting bij bedrijven. Bovendien hebben jongeren uit achterstandswijken geen sociaal netwerk en komen ze vaak zonder werk te zitten. En dat terwijl IT’ers overal nodig zijn.”

IT-bedrijf Trinity Software Center

Tijdens de eerste bootcamp leerde Diana drie jonge developers kennen die al een klein informeel bedrijf opgezet hadden met lokale klanten. Met hen begon ze het IT-bedrijf Trinity Software Center in Ghana. Diana is betrokken bij het algeheel management en verantwoordelijk voor sales in Nederland. Vier jaar later werken hier zo’n twintig mensen, waar ze software maken voor bedrijven en organisaties in zowel Nederland als Afrika. Ze bouwen webapplicaties en apps, maar werken ook aan IT-oplossingen voor Ghanese scholen. Daarnaast werken ze virtueel samen met Nederlandse projectteams aan complexe IT-projecten. “Op die manier doen we ook aan capacity building, en kan het bedrijf doorgroeien in kennis en kunde,” vertelt Diana. Op diverse vlakken ziet ze groei: “Ik ging regelmatig naar Ghana, maar tijdens de pandemie was dat niet mogelijk. Op afstand was ik betrokken, maar plaatselijk moesten ze veel meer zelf doen. Het versterkte hun zelfvertrouwen, want het gaat prima!”

De jongeren die deelnemen aan de training komen uit achterstand situaties. Niet iedereen wordt zomaar toegelaten, maar ze doorlopen een proces waarbij ze gescreend worden op talent en motivatie. De eerste groep van tien jongeren kwam vanuit het netwerk van Stanley. Intussen is de training bekend; vier jaar later zijn er acht trainingen georganiseerd en ruim honderd jongeren getraind. Naast IT-skills is er veel aandacht voor uiteenlopende sociale skills.

“Als ze voor het eerst op de training komen,” vertelt Diana, “hebben deze jongeren zo’n negatief zelfbeeld. Onderbewust denken ze: ‘Het is een vergissing dat ik hier zit; ik hoor hier niet. Ik zou op de markt als verkoper moeten werken’. Ik heb een keer een getalenteerde jongen die helemaal ingedoken in de klas zat, meegenomen naar een kamer met een grote spiegel. Ik zei tegen hem: ‘Kijk jezelf aan en zeg: ‘Ik word later CEO’ en noemde daarbij de naam van een bekend bedrijf in Ghana. Ik heb het hem verschillende keren laten herhalen en ik zag zijn hele lichaamshouding veranderen. Hij werkt nu bij dat bedrijf en hij doet het heel goed. Het zou mijn niet verbazen dat hij het daar nog ver gaat schoppen.”

Love-deficit

“Veel van deze jongeren hebben zo’n tekort aan liefde,” gaat Diana verder. Ze maakt de vergelijking met een dweil die uitgedroogd en breekbaar is, en dagenlang in water moet weken om soepel te worden. “Zo hebben deze jongeren ook een langdurige onderdompeling nodig in liefde.” Ze vertelt over een jonge traineeDeze stoere vent was helemaal overstuur, toen ik na enkele weken in de training terugging naar Nederland. Hij bracht me met een aantal andere jongens naar het vliegveld. Het was emotioneel, voor hem en voor mij, want je moet je voorstellen: hij had vanaf zijn zesde jaar zijn beide ouders moeten missen, en ik voelde als een nieuwe moeder voor hem. Als je je dan met elkaar verbonden voelt, dan begrijp je de emotie van ons beiden op dat vliegveld. Het voelde voor mij niet goed om weg te gaan en toen ik weer thuis was in Nederland, merkte mijn echtgenoot dit ook en zei tegen me: “Jij moet terug gaan naar Afrika. Je hebt daar zaken af te maken.”

Diepgaande emotionele verbindingen zijn genezend voor deze jongeren, is de ervaring van Diana. Ze is dergelijke verbindingen met verschillende jongeren aangegaan. “Dat zijn nu gezonde volwassenen geworden,” vertelt ze. “Ik dacht dat ik een IT bedrijf begon  met een sociale kant, maar dit is bouwen aan Gods Koninkrijk! Ik mag meemaken dat God geneest, en jongeren hoop en perspectief geeft.”

 

BAM-netwerk

Diana is bemoedigend over de BAM beweging. “Een goede Nederlandse klant van ons heb ik in 2018 op het BAM Congres ontmoet. Op dat congres deed ik ook mee aan een visualisatie oefening van een spreker uit het VK. In die oefening nodigde hij als het ware God uit om tot ons te spreken via ons voorstellingsvermogen, en leidde ons daarin. Tijdens die oefening zag ik als in een film dingen gebeuren rondom ons IT-bedrijf in Kumasi, waarvan een aantal al tot in detail zijn uitgekomen. Dat is zo bemoedigend geweest. Ik geloof dat ook de rest van wat ik in mijn visualisatie zag, zal gaan gebeuren.”

 

Trinity Software Centre >> https://trinitysoftwarecenter.com