Econoom Lans Bovenberg

 Blog Gea Gort >

Lans schreef het voorwoord in BAM! en nu heeft hij een leerstoel in mijn stad, op het Erasmus! Nee, natuurlijk niet omdat hij een voorwoord in mijn boek schreef! 🙂 Samen met theoloog Paul van Geest hield hij op 1 november zijn oratie. In dezelfde maand dat BAM Nederland zich presenteert op het BAM Congres. Dat is nog eens timing! Het laat zien dat de tijd rijp is voor zingeving in de economie en in het bedrijfsleven. Het is mijn gebed dat harten zich mogen openen voor de bron van zingeving: Christus.

Op de site van het Erasmus lees ik: “(…) Theologen doen suggesties aan economen om hun model van de homo economicus, die slechts rationeel is en vanuit eigenbelang handelt, te verbreden. Dit kan door de mens behalve als economisch meer als relationeel wezen te beschouwen, die niet altijd rationeel is maar groeit door liefgehad te worden en door lief te hebben. Zie Erasmus University Rotterdam. 

 

Lans Bovenberg (2015)

Met plezier denk ik terug aan het moment dat ik bovenstaande foto van Lans maakte nadat we kennismaakten naar aanleiding van mijn vraag om een voorwoord in BAM! Ik herinner me zijn toegankelijkheid, vrolijkheid en energie. Hij inspireerde me met zijn visie om een ander geluid te laten horen in het onderwijs, hij doelde toen op het voortgezet onderwijs. Nu is hij hoogleraar op het Erasmus. Had hij dat toen al kunnen vermoeden? Ik had destijds zeer zeker geen idee dat vijf jaar later een BAM-beweging in Nederland vorm zou krijgen. Soms beginnen we met een idee, gaan ermee aan de slag, en dan kan het zo maar uitgroeien tot iets wat zoveel groter is dan we ooit konden vermoeden. Daar kan ik stil van worden. En dankbaar.

Lees meer in het dubbelinterview met Van Geest en Bovenberg in Trouw > “Theologie krijgt een plek aan de economische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Want de wijsheid uit de theologie is ook voor economisch onderwijs onontbeerlijk, vinden theoloog Paul van Geest én econoom Lans Bovenberg.”

Lees meer over de studierichting op de site van Erasmus: “Lans Bovenberg hoogleraar Relational Economics, Values and Leadership”