Succes & ploeteren

Gary Ginter (VS) weet wat succes is in business: zijn laatste bedrijf werd voor miljoenen verkocht aan Goldman Sachs. De twintig jaar daarna was het echter ploeteren als medeoprichter van VAST Power Systems, met als missie God te dienen door energie op de markt te brengen die goed is voor mens en milieu.

Gary was betrokken bij de start van tientallen (BAM)bedrijven. Hij moest helaas afzeggen als spreker op het BAM Congres 2022 wegens een beknelde zenuw in de rug.

 

Roeping

Als twintiger studeerde Gary theologie en ervoer een roeping voor business. Zijn peers, de mede-studenten in de zeventiger jaren, begrepen weinig van zijn roeping. Nog steeds is onder theologiestudenten zoiets niet gebruikelijk, maar destijds werd er helemaal vreemd tegenaan gekeken. “Business werd gezien als zondig,” vertelt Gary met een glimlach. “Het klonk hen in de oren alsof je de drugshandel ingaat om geld te verdienen voor zending,” en vervolgt:  “Gelukkig begrepen mijn docenten het wel en moedigden me aan.”

Succes

Gary werd succesvol in business. Zo was hij o.a. een van de grondleggers van de Chicago Research & Trading Group (CRT) wat verkocht werd aan NationsBank, was een aantal jaren topman van Globex en later partner en mede-eigenaar van Hull Trading Company. Dat laatste bedrijf werd verkocht aan Goldman Sachs. Miljoenen zag Gary over de jaren door zijn handen gaan, maar dat geld werd geïnvesteerd in BAM-bedrijven of weggegeven. Gary had namelijk samen met zijn vrouw Joanna al jong gekozen voor een sobere en eenvoudige levensstijl. Hij hield kantoor in de indrukwekkende skyscrapers van trendy Chicago, maar ’s avonds keerde hij terug naar een bescheiden woning downtown Chicago.

Volharding en gehoorzaamheid

VAST Power Systems is een uitvinding van Gary’s vader. Na de verkoop van Hull Trading kreeg hij een aanbod om partner te worden bij Goldman Sachs, maar hij wist zich geroepen om VAST te ontwikkelen onder de slogan ‘energie produceren waarvan de uitlaatgassen zo schoon zijn dat je ze kunt inademen’. Het echtpaar stak hun laatste geld in deze enterprise. Het werd daadwerkelijk ploeteren en pionieren. Gary vertelt: “De laatste twintig jaar zijn de moeilijkste jaren van mijn leven geweest. Een aantal keren leek het erop dat we door zouden breken, maar toch gingen veelbelovende deals op het laatst niet door. Als het aan mij had gelegen had ik maar wat graag het bijltje erbij neer gegooid, maar we kregen daar nooit vrede over. Louter vanuit gehoorzaamheid gaan we door.”

BAM

Door de jaren heen was Gary betrokken bij de BAM-beweging en voorlopers daarvan. Hij hielp bij de opstart van diverse BAM-bedrijven zowel internationaal alsook in achterstandswijken in de VS. Waarschijnlijk deed hij dat met een hoog gehalte aan idealisme, want hij relativeert met een lachje: “Met wisselend succes. Ik ken intussen de valkuilen.” Bij de Europese BAM beweging is hij in zijn hart al jarenlang betrokken: wekelijks bidt hij voor verschillende betrokkenen bij naam. Dit jaar, in 2022, moest hij helaas afzeggen wegens een beknelde zenuw in de rug, maar hopen dat deze integere, toegewijde vaderfiguur ons in de toekomst in levende lijve zal komen inspireren.

Registratie BAM Congres >>

Blijf op de hoogte en geef je op voor de BAM-updates >>

Ondernemen vanuit vrijheid

Loslaten
‘Controle loslaten’, was een belangrijke keuze in de levens van Wouter en Marius Timmer, eigenaren van Officious. Een bedrijf in kantoor benodigheden (audiovisual, interior & supplies) in Papendrecht. Zij legden het bedrijf bewust in de handen van God. “Alles is natuurlijk al van Hem, maar het was goed om dat uit te spreken,” vertelt Wouter (links op foto). “Samen met onze ouders heb ik dat in gebed mogen doen. Mede omdat ze aandeelhouders zijn, was het mooi dat zij achter die stap stonden. Sinds we dat gedaan hebben, is ook de relatie met vader verdiept. Onze gesprekken werden opener.”

Het was 2017, en de familie had met het bedrijf een aantal zware jaren doorgemaakt. Het waren dan ook doorleefde woorden. “Ik meende het,” benadrukt Wouter, “Ook al zou dat betekenen dat we het bedrijfsmatig niet zouden redden en dat ik doucheputjes schoon zou moeten gaan maken,” en voegt eraan toe: “Het was bevrijdend!” De angel van angst leek aan kracht te verliezen, zodat vertrouwen kon wortelen. “Voorheen legde ik de druk en verantwoordelijkheid vooral bij mezelf, maar na die stap ging ik leren vertrouwen. Ik kon me meer aan Gods plan overgeven en als ondernemer leven vanuit vrijheid.”

Zijn jongere broer Marius volgde het in eerste instantie van een afstandje. Hij vond het een mooi gebaar en stond er ook wel achter, maar de innerlijke overtuiging kwam twee jaar later op een bijeenkomst van christelijke zakenlieden (CBMC). “Ik geloofde, maar kwam toen in aanraking met een kant van God die ik nog niet had leren kennen,” vertelt Marius. “Ik voelde tijdens die bijeenkomst letterlijk warmte en liefde door me heen gaan en wist me een geliefde zoon van God. Daarna kon ik ook zelf gaan belijden dat het bedrijf van Hem is.”

Re-branding
‘Hoe kun je God in je bedrijf aan het roer laten?’ werd de zoektocht. “Het BAM Congres was een inspiratie; het gaf ons woorden,” vertellen de broers, “zoals aandacht voor mens, natuur, sociaal en financieel.” Ze gingen duurzame keuzes maken en raakten als bedrijf meer betrokken bij sociale initiatieven. Ze gingen re-branden met de ‘C’ centraal in Officious (Christus centraal), wat zich o.a. vertaalt in liefde voor de zestien medewerkers met als leidraad: Know them, love them, grow them. Onder de personeelsleden is een teamgevoel en betrokkenheid gegroeid, mede vanwege het loslaten van een hiërarchische leidingstijl.

Creating valuable workspaces willen ze doorgeven middels hun diensten. Marius: “Door aandacht voor de thema’s:health, activity based working en identity willen we werkplekken creëren waar mensen mogen uitblinken. We want to make people thrive, binnen ons eigen bedrijf en bij onze klanten.” Het bedrijf staat er gezonder voor dan een aantal jaren geleden. Zo zijn betrouwbare partners op hun weg gekomen waarmee ze succesvolle samenwerkingen zijn aangegaan. Het pand, een voormalige school, is flink verbouwd. In de sfeervolle omgeving met een kwaliteitskoffie op tafel, is het goed vertoeven. Tijdens het gesprek sprankelen de ogen van de broers en hun houding communiceert vrijheid en vertrouwen. Dat alles trekt aan, vast ook klanten. De broers ervaren de voorspoed, ook tijdens corona, als bovennatuurlijke voorziening. Voor de outsider is de aantrekkingskracht verklaarbaar, en toch ook weer wonderlijk.

Aanmelden voor de BAM-updates >>

Profetisch bidden; ook voor bedrijven

Een onderzoekende ‘strever’

Als onderzoeker werkzaam in de hightech (ASML) is Sander Wuister de eerste die nuchterheid voorstaat, als het over profetie gaat. Met zijn gereformeerde achtergrond verwijst hij naar diverse bijbelgedeelten, o.a. 1 Kor 12: ‘Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van de profetie.’ Sander benadrukt: “Het is bedoeld als opbouw van het Lichaam van Christus. Een specifiek woord of inzicht kan iemand enorm bemoedigen, bekrachtigen of troosten. Profetie is niet een soort luxe, zoals ik het najagen van de liefde ernstig neem, wil ik ook streven naar profetie.” Bij toeval heeft hij zijn eigen gave op dit terrein enkele jaren geleden ontdekt, toen hij voor een grote groep mensen werd gezet en bleek hij woorden en inzichten te krijgen die hij van nature niet zou kunnen weten.

 

  Sander ging onderzoeken en zich verdiepen in het thema, wat resulteerde in het boek Woorden van Leven. Daarnaast geeft Sander online cursussen en profeteert/bemoedigt (op verzoek) organisaties, leidinggevenden en ondernemers. Zo bidt hij al een tijdlang samen met anderen voor investeerders en hun aangesloten bedrijven. “Soms helpt dat om bijvoorbeeld vast te houden in een moeilijke situatie.” Sander ziet profetisch gebed als iets wat toevoegt aan het ondernemen, en wat naast elkaar bestaat. “Het kan een soort limiet van je denken afhalen. Er staat immers ‘Mijn plannen zijn hoger dan jouw plannen’, dat geldt net zo goed voor ondernemingen. Tegelijkertijd mogen we al ons ondernemerstalent inzetten en ons verstand gebruiken.”

  Via info@woordenvanleven.nl kun je contact opnemen. Sander gebruikt zijn gave graag.

 

Wil je ook de BAM-updates (3-wekelijks) ontvangen, meld je dan hier aan >>