Workshops BAM Congres vrijdag 4 november

Afwisselende thema’s komen aan bod in deze workshops op vrijdag 4 november. Je hoort, denkt en praat mee hoe business een gemeenschap (binnen en buiten de kerk) kan versterken en hoe missie daar een plek in heeft. In Nederland en wereldwijd. Ondernemers geven praktische handvaten bij actuele thema’s als justice, oorlog in Oekraïne of het ondersteunen van ondernemende migranten in Nederland.

 

 

VRIJDAG WORKSHOPS

EERSTE RONDE

14:00 – 15:15

 

 

 1. Business & church; lessons learned at St. Martin-in-the-Fields downtown Londen. Door Sam Wells. (EN, vertaling beschikbaar)
 2. Elk bedrijf kan impact maken; ondernemen in een gebroken wereld. Door Harmen Niemeijer & Jasper Bringsken.
 3. Een BAM-bedrijf brengt hoop in Oekraïne; het belang van goede netwerken en BAM in een snel veranderende context. Door Hans Hamoen.
 4. Een levengevende cultuur ontwikkelen in je bedrijf of organisatie. Door  Thomas Mathews. (EN, vertaling indien gewenst)
 5. BAM in het buitenland: samenwerking BAM-bedrijven en zending/ hulpverleningsorganisaties. Door Jo Plummer en Balt Leenman. (EN & NL)

 

1.  Business & kerk; lessen vanuit St. Martin-in-the-Fields in Londen. 

Sam Wells gelooft dat business in en vanuit de kerk het kerkelijk leven kan vernieuwen en versterken. Daar schrijft hij over, en die overtuiging is mede gegroeid vanuit jarenlange ervaring in Londen. Waarom gelooft hij dat, en wat zijn de valkuilen en succesfactoren? In deze sessie gaat Sam dieper daarop in en is er ruimte voor vragen en interactie.

  Samuel Wells is naast zijn werk als ondernemend predikant, een invloedrijke theoloog en auteur van ruim 40 boeken, waarvan ‘De toekomst die groter is dan het verleden’.

 

2. Elk bedrijf kan impact maken; ondernemen in een gebroken wereld.

Je wil als ondernemer dat je organisatie op een positieve manier impact heeft op de wereld. Maar hoe geef je dit nou vorm? Er zijn zoveel aspecten waar je aan kan denken. Soms kan je door de bomen het bos niet meer zien. Jasper Bringsken van Stricters en Harmen Niemeijer van Micha Nederland dagen je in deze interactieve workshop uit om kritisch te kijken naar je eigen organisatie, en willen je aan de hand van praktische handvatten iets meegeven waar je echt wat mee kan.

    Harmen Niemeijer is bezig met bewustwording rondom justice-issues vanuit zijn rol als directeur van Micha Nederland. Jasper Bringsken zet zich als ondernemer in voor een eerlijker supply chain middels Stricters.

 

3. Een BAM-bedrijf brengt hoop in Oekraïne; het belang van goede netwerken rondom je BAM-project, plus hoe jouw Business as Mission blijft staan als de context rap verandert

‘Adama Farms’ is een agrarische BAM-onderneming van Worldpartners en speelt een belangrijke rol bij de voedseldistributie in Oekraïne. Meer dan 17.000 gezinnen ontvangen voedselhulp mede dankzij financiële ondersteuning vanuit Nederland. Wat bij de distributie van cruciaal belang is, is het netwerk. Het voedsel kon in de eerste week van de oorlog al verspreid worden, dankzij de jarenlange relaties met kerken, hulpverleningsorganisaties en andere bedrijven in en buiten Oekraïne. Hans zal deze BAM-casus voorleggen en je onder andere uitdagen om na te denken over jouw netwerk en hoe hulpverspreiding eruit kan zien in geval van een calamiteit.

  Hans Hamoen is ruim dertig jaar internationaal actief als BAM-ondernemer en richtte in 1995 Stichting Worldpartners op. Hij schreef o.a. het boek ‘Zakendoen met God’.

 

4.  Een levengevende cultuur ontwikkelen in je bedrijf of organisatie

Hoe ontwikkel je een cultuur die iedereen aanmoedigt om hun potentieel te benutten en het beste uit hun leven te halen? Gebaseerd op een bijbels begrijpen van hoe God werkt door transformatie in mensen te brengen, zal Thomas Mathews een ervaringsgerichte sessie leiden waarin we enkele elementen van een leven-gevende cultuur zullen onderzoeken en hoe we kunnen helpen om zo’n cultuur in eigen bedrijf of organisatie te ontwikkelen.

  Thomas Mathews (pseudoniem) is mentor en coach van BAM-bedrijven wereldwijd. Hij is ook mede-oprichter van een sociale onderneming die wereldwijd zowel individuen, bedrijven en organisaties helpt om hun volledige potentieel te benutten. 

 

5.  BAM in het buitenland: samenwerking BAM-bedrijven en zending/ hulpverleningsorganisaties

NGO’s en zendingsorganisaties zijn een belangrijk onderdeel binnen de business as mission-beweging. Ze zijn vaak betrokken als een vitale partner bij het mobiliseren en ondersteunen van BAM-beoefenaars en het helpen bij het lanceren van nieuwe BAM-bedrijven. Het integreren van bedrijven in de visie en strategieën van zendingsorganisaties is echter niet zonder uitdagingen! Hoe kunnen organisaties begrip, middelen en ondersteunende structuren opbouwen die hen en hun teams helpen effectief te zijn? We bekijken enkele bevindingen uit het (nog) niet gepubliceerde rapport van het recente internationale overleg van BAM en Mission Agency. We hebben tijd voor vragen en discussie; ook met de Nederlandse betrokkenen bij NGO’s en missie, o.a. Bas de Heede (synoniem – betrokken bij dit onderzoek) en Balt Leenman (vanuit BAM NL initieerde Balt overleg met NGO’s)

    Jo Plummer is vanaf de jaren negentig bij de internationale BAM beweging betrokken; ze ontwikkelde een missiestrategie en middelen, is de mede-voorzitter van het BAM Global-netwerk en redacteur van de Business as Mission-website en de BAM Review-blog.  Balt Leenman is ICT ondernemer en adviseert NGO’s bij het toepassen van nieuwe technologieën (Salesforce) en daarnaast adviseert hij hen rondom samenwerking met ondernemers. https://baltleenman.com

 

 

VRIJDAG TWEEDE RONDE 

15:30 – 16:45

 

 1. Als Jezus je HR-manager was, zou je Hem dan ontslaan? Door Bill Job.
   (EN, vertaling beschikbaar)
 2. Kerk-zijn & Ondernemerschap – HeartEdge / BAM Denktank. Door Chaïm Zonnenberg  Tim Vreugdenhil (HeartEdge) i.s.m. BAM werkgroep.
 3. Itzinya Nederland: migranten helpen een onderneming te starten. Door Gertjan van Laar.
 4. Een zoektocht naar verhouding tussen missie en business; van Business as Mission naar Business = Mission. Door Dick de Krijger.
 5. Herontdekken van de rol van het bedrijfsleven en de samenwerking met non-profit organisaties. Door Margreet Noordhof.

 

 

1. Als Jezus je HR-manager was, zou je Hem dan ontslaan? 

Bill was dertig jaar actief als BAM-ondernemer in China. Zijn bedrijf ontving zeven jaar achtereen van de overheid de onderscheiding ‘Het bedrijf met de meeste liefde’, waar honderdduizend bedrijven aan meededen. Bill leerde dat God specifiek wil spreken (‘Mijn schapen horen mijn stem en volgen mij’ Joh 10:27-29), en zo gaven ze onder Gods leiding ook bedelaars van de straat een baan. Wat betekenen zulke keuzes, hoe doe je dat en mag je (meer) van Gods inmenging verwachten?

  Bill Job ging eind jaren tachtig met zijn gezin vanuit de VS naar China om God te volgen en startte uit noodzaak een bedrijf. Binnen de context van acht bedrijven, waaronder Polygon Company en honderden werknemers leerde hij over een periode van 30 jaar God te volgen in een bedrijfscontext. 

 

2.   Kerk-zijn & Ondernemerschap – HeartEdge / BAM Denktank. 

In deze interactieve workshop focussen we op de verbinding tussen ‘kerk-zijn’ en ‘ondernemerschap’, vanuit het gedachtegoed van BAM en HeartEdge. De laatste is een internationaal netwerk, ontstaan vanuit St. Martin-in-the-Fields (Londen) met Sam Wells als inspirator. HeartEdge denkt vanuit verbindingen tussen 4 C’s: Community, Compassion, Culture en Commerce. Door bijvoorbeeld ondernemerschap (Commerce) in te zetten in kerk-zijn (Community) worden missionaire initiatieven verrijkt en versterkt. In deze workshop bekijken we voorbeelden vanuit BAM en vanuit HeartEdge, daarna brainstormen we over kansen en uitdagingen. BAM en HeartEdge willen in samenwerking met anderen, een denktank starten van doeners, duwers en denkers om meer ruimte te bieden aan ondernemerschap rondom kerk-zijn/kerkplanting in Nederland. Denk je mee in deze workshop over wat daarvoor nodig is?

    Chaïm Zonnenberg is ICT-ondernemer en bestuurslid bij de Protestantse Diaconie Utrecht. Hij helpt kerken om meer ruimte te geven aan ondernemerschap en is betrokken bij het opstarten van HeartEdge in Nederland. Tim Vreugdenhil is betrokken bij HeartEdge Internationaal, waar vanuit hij inspiratie krijgt bij zijn zoektocht naar een nieuw type kerk geschikt voor de binnenstad van Amsterdam, inmiddels uitgegroeid tot CityKerkVanuit BAM denken mee Hermann Toebes, Peter Rus en Gea Gort

 

3.  Itzinya Nederland: migranten helpen een onderneming te starten

Transformeer de samenleving door business! De Itzinya Startup Academy is een trainingsprogramma dat in zo’n 10 landen wordt ingezet voor migrant-ondernemers, ter bestrijding van jeugdwerkloosheid en voor mensen die het slachtoffer zijn van mensenhandel. In deze workshop deelt Gertjan van Laar de kern van dit trainingsprogramma, dat gebaseerd is op moderne modellen om innovatie en ondernemen te sturen: Lean Startup en het Business Model Canvas. In Nederland is Itzinya actief in Amersfoort, Rotterdam en Amsterdam en binnenkort ook in Arnhem. In deze sessie ontdek je hoe je in de plaats waar jij bent of naartoe geroepen wordt het franchiseconcept van Itzinya kunt inzetten om waarde te creëren voor ondernemende nieuwkomers die een nieuwe start willen maken.

  Gertjan van Laar is ondernemer en business coach met een achtergrond in IT. Hij was betrokken bij de start van Itzinya Nederland, een Startup Incubator en Accelerator-programma voor migranten met ondernemersbloed. Gertjan heeft zelf verschillende bedrijven gestart, ook in interculturele contexten. 

 

4.  Een zoektocht naar verhouding tussen missie en business; van Business as Mission naar Business = Mission

Aan de hand van zijn eigen ervaringen uit de afgelopen 15 jaar ondernemen neemt Dick de Krijger je mee in zijn zoektocht naar de verhouding tussen missie en business. Hij doet dat aan de hand van een theoretische onderbouwing rondom de betekenis van werk, die hand in hand gaat met real-life voorbeelden van ondernemingen die hij startte. Deze sessie bestaat voor 50% uit een interactief programma, waarin kerkleiders en ondernemers worden uitgedaagd om vanuit het nieuwe paradigma (‘business = missie’) naar kansen anno nu te kijken.

  Dick de Krijger is ondernemer en mede-eigenaar van adviesbureau Voorwaarts. Naast een handvol ondernemingen richtte hij de afgelopen 10 jaar ook Deelcafé De Buurman op, een non-profit koffie huis met een missie – inmiddels te vinden in 6 plaatsen in NL. www.voorwaarts.org / www.deelcafe.nl

 

5.  Herontdekken van de rol van het bedrijfsleven en de samenwerking met non-profit organisaties

Waarde co-creatie tussen het bedrijfsleven en de non-profit organisatie; waarin beide partijen elkaar zien als sleutelfiguren in de aanpak van complexe wereldwijde sociale en milieu-uitdagingen. Dat is de nieuwe economische strategie, namelijk het samenbrengen van partijen met als doel toegevoegde waarde creëren. Dit ondersteunt tevens het bedrijfsproces. Vanuit het gedachtengoed van Economics of Mutuality en haar jarenlange betrokkenheid bij Vreugdenhil Dairy Foods geeft Margreet Noordhof praktijkvoorbeelden hoe we op een geïntegreerde manier business opnieuw betekenis kunnen geven. Met daarbij als vertrekpunt de kracht van onze plek, onze positie en ons product.

  Margreet Noordhof is oprichter van Nova Business Society ManagementVanuit het gedachtengoed van Economics of Mutuality zoekt ze vernieuwende manieren om de door God gegeven verantwoordelijkheid van business voor samenleving en planeet vorm te geven.

 

Info hele Congres programma >>

Registratie TrueTickets >>

Bill Job

“It can be fun,” glimlacht Bill Job. Hij verwijst naar zijn dertig jaar als BAM’er in China. “Maar ik moest veel afleren.” Bill spreekt op het BAM Congres op donderdag 3 november, over wat hij af moest leren zodat de ‘BAM-last’ licht werd. Hij vervolgt: “God wil ons zoveel meer helpen dan we denken of verwachten.”

Bill spreekt vanuit dertig jaar ervaring in China, waar hij acht verschillende BAM-bedrijven leidde en met honderden medewerkers samenwerkte. Hij maakte bijzondere dingen mee: in een bepaalde periode kwamen binnen een half jaar tijd 80% van de 200 medewerkers tot geloof, wonderen gebeurden spontaan op de werkvloer zijn bedrijf won zeven jaar achtereen de overheidsprijs ‘Het bedrijf waar de meeste liefde heerst’ waar 10 duizend bedrijven aan meededen. Gebeurd zoiets alleen maar in China, in ‘opwekking tijden’? “Nee,” vindt Bill, “maar ik moest door vallen en opstaan leren wat het betekent om God het roer van het bedrijf te geven, en Hem daarin te volgen. De last werd licht, want Hij wil zoveel meer helpen dan we denken.

Concrete hulp

Die hulp is volgens Bill heel concreet. In workshops ‘Receiving excellent technical solutions’  (3 nov) zal hij vertellen over tientallen ideeën die hij ontving voor technische oplossingen, en in ‘If Jesus was your HR-manager, would you fire Him?  (4 nov) hoe hij leerde mensen in de marge in het bedrijf kansen te geven. “We kunnen denken en zeggen dat ons bedrijf van God is”, vervolgt Bill, “Maar handelen we daar ook naar? Ik moest dingen afleren. Ik had denkbeelden die haaks staan op die van de Here God.”

Bill komt in plaats van Gary Ginter, die af moest zeggen vanwege een beknelde zenuw in de rug.

Informatie congres >>

Registratie>>

 

 

Workshops BAM Congres donderdag 3 november

Hieronder info over afwisselende workshop thema’s. Op donderdag 3 november krijg je concrete handvatten, zoals hoe je BAM implementeert in je bedrijf tot thema’s als een leven-gevende cultuur ontwikkelen of het verstaan van de stem van God. Van BAM’ers in en uit binnen- en buitenland leer je hoe BAM eruit kan zien. Het zijn thema’s die aansluiten bij bedrijfseigenaren, bij starters en bij mensen uit de non-profit sector die zich door BAM geïnspireerd weten.

 

DONDERDAG WORKSHOPS

EERSTE RONDE

14:00 – 15:15

 

 1. Een leven-gevende cultuur ontwikkelen in je bedrijf of organisatie. Door Thomas Mathews.  (EN, vertaling indien gewenst)
 2. Vleesvervangers en missie in India; hoe kun je BAM (meer) implementeren in/vanuit jouw bedrijf? Door Henk Schouten.
 3. Bemoediging: Gods stem verstaan voor je bedrijf en klanten. Door Sander Wuister en Jan-Willem Visser.
 4. BAM Model Canvas voor bestaande en startende bedrijven. Door BAM-Roemenië: Adrian Buhai, Corneliu Niste en Daan de Groot.  (EN & NL)
 5. Sociaal ondernemen in je wijk. Door Harmen van der Laan

 

1.  Een levengevende cultuur ontwikkelen in je bedrijf of organisatie.

Hoe ontwikkel je een cultuur die iedereen aanmoedigt om hun potentieel te benutten en het beste uit hun leven te halen? Gebaseerd op een bijbels begrijpen van hoe God werkt door transformatie in mensen te brengen, zal Thomas Mathews een ervaringsgerichte sessie leiden waarin we enkele elementen van een leven-gevende cultuur zullen onderzoeken en hoe we kunnen helpen om zo’n cultuur in eigen bedrijf of organisatie te ontwikkelen.

  Thomas Mathews (pseudoniem) is mentor en coach van BAM-bedrijven wereldwijd. Hij is ook mede-oprichter van een sociale onderneming die wereldwijd zowel individuen, bedrijven en organisaties helpt om hun volledige potentieel te benutten. 

 

2.  Vleesvervangers en missie in India; hoe kun je BAM (meer) implementeren in/vanuit jouw bedrijf?

Schouten Europe ontwikkelt al dertig jaar vleesvervangers en exporteert naar vijftig landen. Enkele jaren geleden is Henk in India begonnen en in Bangalore een fabriek gestart. India is een vegetarisch land, waar armoede heerst en waar plant-based proteïne het dieet kan verrijken. Hier kunnen product en missie – op een manier passend binnen die context – naadloos integreren middels voedzaam eten, werkverschaffing en het delen van Gods liefde. Leer in deze interactieve workshop van de ervaringen van Henk, denk mee over de uitdagingen, en gebruik deze tijd om jouw bedrijfs-case voor te leggen en in gesprek te gaan over hoe jij BAM (meer) zou kunnen integreren.

  Henk Schouten zag dertig jaar geleden de noodzaak voor vleesvervangers. Intussen exporteren ze naar 50 landen vanuit het familiebedrijf Schouten Europe in Giessen. Sinds enkele jaren is Henk persoonlijk betrokken in India; waar ze Tempeh, een proteïne rijk product met holistische missie integreren. Interview Henk >>

 

3.  Gods stem verstaan voor je bedrijf en klanten

Als ondernemer kan je je als eindverantwoordelijke alleen voelen in het maken van beslissingen. God wil bemoedigen. Hij spreekt tot jou als ondernemer en over je bedrijf. Wat Hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. (1 Kor.14:3). In de afgelopen jaren hebben Sander en Jan-Willem God horen spreken tot diverse bedrijven. In deze interactieve workshop leggen ze een bijbelse basis voor profetie en hoe dat praktisch invulling kan krijgen voor jou als ondernemer. Er is aansluitend ruimte voor profetische bediening en/of het maken van een afspraak op een later tijdstip.

      Sander Wuister werkte jarenlang als onderzoeker bij ASML, daarnaast schreef hij het boek ‘Woorden van Leven’ en geeft cursussen profetie.  Hij bidt en profeteert o.a. samen met ondernemer Jan-Willem Visser (eigenaar Sowmedia) regelmatig voor bedrijven en leidinggevenden. Interview Sander >> 

 

4.  BAM Model Canvas voor bestaande en startende bedrijven. BAM Connect Roemenië. (Presentatie en discussie in het Engels. Daan de Groot kan tijdens interactie helpen met vertalen).

How do you integrate mission in your business? How do you explain or pitch it to others? Together with the team from BAM Romania you will work on your business case. After a short introduction on BAM in Romania and the development of the BAM Connect application we will dive into the BAM Model Canvas. Bring your business or business idea and together we start working on some building blocks and discuss how we can integrate BAM. During our time together we show the unique features of the online BAM Connect application and how this tool can serve entrepreneurs in the global BAM community. Whether you are a coach, investor, entrepreneur or dreaming of starting a business. You will be inspired by the simple and effective approach.

    Adrian Buhai, Corneliu Niste en Daan de Groot zijn de initiatiefnemers van BAM Roemenië en BAM Connect. Daan de Groot ging als zendeling/hulpverlener met zijn gezin naar Roemenië, en werd acties als social entrepreneur. Interview Daan >>

 

5.  Sociaal ondernemen in je wijk

In deze workshop gaat het o.a. over hoe je als werkgever van sociale ondernemingen in je eigen wijk in verbinding bent en blijft met je doelgroep, hoe je sociale onderneming in je wijk een positieve impact kan hebben en hoe je omgaat met je identiteit vanuit Gods liefde als sociaal ondernemer. Aan het begin van de workshop inventariseert Harmen de behoefte bij de workshop deelnemers, zodat hij in kan spelen op de vragen en ideeën die er zijn bij de deelnemers.

 Harmen van der Laan startte in 2018 sociale ondernemingen in een multiculturele wijk in Delft waar hij met zijn gezin woont: drukkerij PrintPlezier, print- en koffiezaak KopieKoffie en duurzame stadslogistiek met FierFietskoerier. De drie bedrijven zijn uitgegroeid tot meer dan 50 medewerkers in een mix van mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt en ontvingen in juni 2022 voor hun sociale impact de MVO Award ‘de Gouden Kroon’ van burgemeester Marja van Bijsterveldt.  Interview Harmen >>

 

DONDERDAG TWEEDE RONDE 

15:30 – 16:45

 

 1. Hulp ontvangen van de Heer: technische oplossingen ontvangen om excellent te worden in zaken. Door Bill Job.  (EN, vertaling indien gewenst)
 2. IT-bedrijf in Afrika brengt perspectief middels werkgelegenheid, training en discipelschap. Door Diana van der Stelt.
 3. Itzinya Nederland: migranten helpen een onderneming te starten. Door Gertjan van Laar.
 4. Principles for Business as Mission – Lessons from History. Door Jo Plummer.  (EN, vertaling indien gewenst)
 5. Herontdekken van de rol van het bedrijfsleven en de samenwerking met non-profit organisaties. Door Margreet Noordhof.

 

1.  Hulp ontvangen van de Heer: technische oplossingen ontvangen om excellent te worden in zaken.

God wil specifiek tot ons spreken (“Mijn schapen horen mijn stem en volgen mij” Johannes 10:27-29) en wil meer hulp geven dan we vaak verwachten, is de ervaring van Bill Job. In de jaren dat hij leiding gaf aan bedrijven in China, deelt Bill mee dat ze meer dan 50 ontwerpen van de Heer hebben ontvangen, waarvan sommige met uitstekende resultaten. Zoals apparatuur waarmee ze bedrijven met 4x meer werknemers konden overtreffen. Staan wij open voor dergelijke hulp? Hoe zouden we een meer ontvangende houding kunnen ontwikkelen?

  Bill Job ging eind jaren tachtig met zijn gezin vanuit de VS naar China om God te volgen en startte uit noodzaak een bedrijf. Binnen de context van acht bedrijven, waaronder Polygon Company, en honderden werknemers leerde hij over een periode van 30 jaar met God te wandelen in een bedrijfscontext. 

 

2.  Een IT-bedrijf in Afrika brengt perspectief middels werkgelegenheid, training en discipelschap

Trinity Software Center is een Fair Trade-softwarebedrijf met de missie om kwaliteitssoftware te creëren voor de Afrikaanse en Europese markt en tegelijkertijd carrièremogelijkheden te creëren voor jonge Afrikanen in de IT. Het begon informeel op de campus door drie vrienden en studenten informatica in Kumasi, Ghana en werd geformaliseerd en geprofessionaliseerd in 2017, toen Diana uit Nederland aan boord kwam als sales director en lid van het MT. In deze workshop wordt het verhaal van het bedrijf verteld, met de ups en downs en hoe zij, als bedrijf geleid door christenen, zien hoe zij vaak werken voor bedrijven en NGO’s met een vergelijkbaar DNA. Aan de hand van hun verhaal worden de deelnemers uitgenodigd om in gesprek te gaan over de paradox tussen zakendoen en werken in het Koninkrijk van God binnen dezelfde organisatie.

  Diana van der Stelt maakte een carrière switch in 2015: ze had een toppositie bij de rijksoverheid en werd een drijvende kracht achter Trinity Software Center.   Interview Diana >>

 

3.  Itzinya Nederland: migranten helpen een onderneming te starten

Transformeer de samenleving door business! De Itzinya Startup Academy is een trainingsprogramma dat in zo’n 10 landen wordt ingezet voor migrant-ondernemers, ter bestrijding van jeugdwerkloosheid en voor mensen die het slachtoffer zijn van mensenhandel. In deze workshop deelt Gertjan van Laar de kern van dit trainingsprogramma, dat gebaseerd is op moderne modellen om innovatie en ondernemen te sturen: Lean Startup en het Business Model Canvas. In Nederland is Itzinya actief in Amersfoort, Rotterdam en Amsterdam en binnenkort ook in Arnhem. In deze sessie ontdek je hoe je in de plaats waar jij bent of naartoe geroepen wordt het franchiseconcept van Itzinya kunt inzetten om waarde te creëren voor ondernemende nieuwkomers die een nieuwe start willen maken.

  Gertjan van Laar is ondernemer en business coach met een achtergrond in IT. Hij was betrokken bij de start van Itzinya Nederland, een Startup Incubator en Accelerator-programma voor migranten met ondernemersbloed. Gertjan heeft zelf verschillende bedrijven gestart, ook in interculturele contexten. 

 

4.  Principes voor Business as Mission – lessen uit de geschiedenis

Door de geschiedenis van de kerk zijn er gevallen geweest waarin zaken en missie samensmolten. Kijkend naar vijf of zes historische voorbeelden van missionair en sociaal ondernemen, zullen we onderzoeken welke principes we kunnen leren die van toepassing kunnen zijn op onze BAM-praktijk van vandaag. Ontdek enkele aanmoedigingen en enkele waarschuwende verhalen, van handelaren uit de eerste eeuw tot 19e-eeuwse industriëlen.

  Jo Plummer is vanaf de jaren negentig bij de internationale BAM beweging betrokken; ze ontwikkelde een missiestrategie en middelen, is de mede-voorzitter van het BAM Global-netwerk en redacteur van de Business as Mission-website en de BAM Review-blog.

 

5.  Herontdekken van de rol van het bedrijfsleven en de samenwerking met non-profit organisaties

Waarde co-creatie tussen het bedrijfsleven en de non-profit organisatie; waarin beide partijen elkaar zien als sleutelfiguren in de aanpak van complexe wereldwijde sociale en milieu-uitdagingen. Dat is de nieuwe economische strategie, namelijk het samenbrengen van partijen met als doel toegevoegde waarde creëren. Dit ondersteunt tevens het bedrijfsproces. Vanuit het gedachtengoed van Economics of Mutuality en haar jarenlange betrokkenheid bij Vreugdenhil Dairy Foods geeft Margreet Noordhof praktijkvoorbeelden hoe we op een geïntegreerde manier business opnieuw betekenis kunnen geven. Met daarbij als vertrekpunt de kracht van onze plek, onze positie en ons product.

  Margreet Noordhof is oprichter van Nova Business Society ManagementVanuit het gedachtengoed van Economics of Mutuality zoekt ze vernieuwende manieren om de door God gegeven verantwoordelijkheid van business voor samenleving en planeet vorm te geven.

 

Info hele Congres programma >>

Registratie TrueTickets >>

Zakendoen vanuit de kerk

Samuel Wells betoogt dat zakendoen vanuit de kerk sleutels bieden voor transformatie van kerk-zijn. Dat heeft hij zelf ervaren. In zijn Anglicaanse parochie, St. Martin-in-the-Fields downtown Londen, zijn de afgelopen 35 jaar verschillende bedrijfsactiviteiten gestart en werken circa 200 mensen. Deze invloedrijke theoloog publiceerde 40 boeken en op gevestigde aannames rondom business reflecteert hij in het boek Een toekomst die groter is dan het verleden. Sam (zijn roepnaam) komt spreken op het BAM Congres. Hierbij alvast een kennismaking:

Uit nood geboren

De bedrijfsactiviteiten werden in de jaren ’80 opgezet. Het idee was uit nood geboren, want er was te weinig geld voor het onderhoud van de dure gebouwen en de activiteiten van de gemeente, zoals de missie onder daklozen. De kerkleider van die tijd, Wells’ voorganger, zag het belang van het creëren van werk en startte bedrijven. Sam blikt terug: “Voor een ondernemer is het natuurlijk gesneden koek, maar wij moesten toen nog leren om marktgericht te denken,” en vervolgt met een vleugje humor: “We dachten toen wat paternalistisch over wat iemand zou moeten kopen in een winkel. Maar een Canadese toerist zoekt doorgaans toch iets anders dan een waardig en dik theologisch boek om mee terug naar huis te nemen – hoe graag wij dat ook zouden willen!”

Winst was verdacht

Anno 2021 heeft St. Martin bedrijfsactiviteiten rondom horeca, winkel en muziek. Gestoeld op vier C’s: Compassion, Commerce, Culture en Community. Daarbij verbloemt Sam de commerciële kant, inclusief financiële winst-doelstelling niet: “Die schaamte zijn we voorbij. Dat was er wel enigszins, want winst genereren was toch wat verdacht voor een kerk. Nu spreken we steeds meer met gezonde trots over onze winstgevende bedrijven.” Die breed gedragen waardering heeft ook met inhoudelijke groei te maken: de bedrijven zijn niet meer enkel ‘instrumenteel’ (om geldnood op te lossen), maar kerkleden beseffen dat het onderdeel is van de kern van kerk-zijn.

Discipelschap op de werkvloer

Sam legt uit: “Mensen krijgen de kans om bij te dragen. Velen willen niet alleen in de kerk zitten om te ontvangen, maar willen meedoen. Daarbij zijn velen praktisch en minder meditatief ingesteld. Vooral mannen. Wij hebben hier kanalen voor dergelijke typen om hun talenten in te zetten. Denk aan een commercieel adviesorgaan of event management. Vanuit de betrokkenheid bij dergelijke activiteiten volgt verbinding en discipelschap.” Overigens zijn niet alle stafleden christen, ook daarin – nauwe samenwerking met anders-gelovigen – zien ze een missie in de zin van het samen optrekken en het delen van het leven met elkaar. Daarnaast zijn een aantal bedrijfsactiviteiten ook qua inhoud meer in lijn gekomen met de missie van de kerk, zoals de concerten. Eerder organiseerde een externe partij klassieke concerten voor een breed publiek. Sinds kort hebben ze dat in eigen hand genomen, en zijn de concerten meer in overeenstemming met geloof en sociale betrokkenheid. Het brede publiek will wordt daarmee nog steeds aangetrokken middels de 300 concerten die jaarlijks worden georganiseerd.

Qua bedrijfs-aanpak zitten ze sinds kort in een nieuwe ontwikkeling, vertelt Sam. Om de ontwikkeling te verduidelijken vraagt hij een klok in gedachten te nemen: “In het begin stond de wijzer op negen uur (aspirational): het bedrijf was een instrument wat hielp om de kosten te dekken. Toen gingen we naar elf uur (exemplary): we wilden een voorbeeld zijn van goed werkgeverschap en ontwikkelden een gezonde bedrijfscultuur waar we met goede lonen en gezonde voorwaarden voor mensen gingen zorgen. Na Covid zijn we in een nieuwe fase beland en staat de wijzer op één uur (aspirational): we ambiëren om stappen te zetten richting duurzaamheid.” Een volgende stap zou richting conventionele sociale bedrijfsactiviteiten kunnen zijn, maar Samuel is daarin nuchter: “Het is lastig en vaak niet mogelijk om winst te genereren wanneer je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals de daklozen die onder ons zijn, naar regulier werk begeleidt. Daar wordt vaak te naïef over gedacht. Als ‘geld maken’ gemakkelijk was, zou iedereen het doen en een Elon Musk zijn. Maar het is niet gemakkelijk.”

 

‘We stopped doing interesting things…’

Getuige zijn vele boeken, is Sam reflectief; qua bedrijfsactiviteiten alsook qua kerk-zijn in de context van de huidige tijd: “Als kerk, zijn we na de introductie van de welzijnsstaat in de veertiger jaren gestopt om interessante dingen te doen. Een kerk die interessante dingen doet, stopt om een interessante kerk te zijn. Maar deze tijd biedt tijd bieden unieke kansen om opnieuw interessante dingen te doen,” is de overtuiging van Sam, en vervolgt: “Ik ben niet bekend met de Nederlandse context, maar hier in het VK nam de overheid rond 1948 het onderwijs en de gezondheidszorg over van de kerk. Sinds de jaren negentig krimpt de overheid en wordt duidelijk dat het idee niet houdbaar meer is dat de staat voor het algemeen welzijn moet zorgen. Dat biedt nieuwe kansen voor de kerk, ook op het gebied van business.”

Falen en groeien

Verbeteren, proberen, falen en toch weer proberen – het zit in het DNA van deze kerkleiding. Het concept van de lunchroom werd verbeterd qua winst en concept: een buffet bleek efficiënter en het concept dat mensen bij elkaar aan tafel zitten bevordert sociale interactie. De leiding besloot in de tuin een outdoor café te beginnen, maar in regenachtig Londen sloeg dit niet aan en het werd een flop. Totdat de epidemie uitbrak, toen probeerden ze het opnieuw en werd het een doorslaand succes met driehonderd bezoekers per dag.

A God of plenty

“Ik had voorheen een mindset van schaarste; van ‘niet genoeg’, vertelt Sam. “Ik weet nog het moment, het was in januari 2000, toen ik besefte dat dit theologisch niet klopt.’ We have a God of plenty; een God van ‘te veel’! God wil ons alles geven wat we nodig hebben, maar wij zijn bang om overweldigd te raken en creëren barrières voor wat God ons wil geven. Ik ging me voorstellen hoe het zou zijn om te genieten van een ‘te veel God’. Dat is ook veel leuker. Het begint met het zien van assets, van wat er ís, in plaats van wat er niet is. Een voorbeeld: We hebben honderden huizen van kerk en gemeenteleden, we hebben migranten die ondersteuning nodig hebben, en schoonmakers die doorgaans slecht worden betaald en weinig contacten hebben. Wat als je die zaken bij elkaar legt, een goed businessplan maakt met eerlijke lonen, investering zoekt en een goede verkoper aantrekt? Dan krijg je een win-win situatie en positieve energie.”

De energie lijkt er te zijn. Tijdens Covid groeide de online deelname aan St. Martin-in-the-Fields met tachtig procent, en die groei zit ook in geloofsverdieping. Zo is de ‘Nazareth Community’ meer dan verdubbeld. Zij zoeken diepgang onder de noemer ‘God is met ons’ en aan de hand van zeven pijlers: Silence, Service, Scripture, Sacrament, Sharing, Sabbath Time and Staying. Kortom, op diverse terreinen is Samuel Wells een ondernemende theoloog die wat te vertellen heeft vanuit theologische doordenking, reflectie op de tijd waarin we leven én met business-ervaring. Als Business as Mission Nederland willen we mensen met ondernemerstalent een hart onder de riem steken en het Lichaam van Christus in beweging brengen: of dat nu in en vanuit een bedrijf of kerk gebeurt. Want we geloven dat ondernemers beweging en transformatie kunnen helpen ontsteken. Sam is daar een voorbeeld van. We vinden het dan ook een voorrecht dat hij komt spreken op het BAM Congres (dit jaar op 3 en 4 november). Pak deze kans en geef je alvast op!

Sam spreekt op 4 november, zie programma BAM Congres, Dordrecht >>

Blijf op de hoogte en geef je op voor de BAM-updates >>

Samuel Wells’ boek: De toekomst die groter is dan het verleden >> 

Samuel Wells >>

St Martin-in-the-Fields >>

Investment Matching

“Zie geld als middel,” zegt Johan van Buuren van crowdfundingplatform Waarde voor je geld. En vervolgt: “Durf als ondernemer in zwaar weer ook om hulp te vragen.”

‘Samen voor een Waarde(n)vol rendement’ is de slogan van Waarde voor je geld. Vijf jaar geleden richtte Johan samen met twee andere aandeelhouders dit crowdfundingplatform op om investeerders rechtstreeks met het Nederlandse MKB te verbinden, daarbij bouwend op de loyaliteit die er is binnen hun netwerk van christen ondernemers. Het bleek een succes; ze begonnen met 49 duizend aan investeringen en vijf jaar later is dat 14 miljoen. Per business wordt het rentepercentage afgesproken. Je hoeft overigens geen miljonair te zijn om mee te doen: de drempel om te investeren is 100 euro. Johan: “Met een klein beetje geld kun je meer dan je zelf denkt; iedereen kan iemand helpen.”

Investment Matching

Als BAM Nederland willen we allereerst ondernemers (en de breedte van het Lichaam van Christus) inspireren vanuit het BAM-gedachtegoed. Daarnaast willen we mensen verbinden en mogelijkheden onder de aandacht brengen, zoals Waarde voor je geld: denk aan een lage rente voor sociale (BAM) ondernemingen, maar ook een plek om bij aan te kloppen als je bedrijf in zwaar weer verkeert. Dit crowdfundingplatform investeert vooralsnog alleen in Nederland, dus kijk ook op onze site voor mogelijkheden in het buitenland onder het kopje Investment Matching.

 

Ontvang je de BAM-updates? Hier kun je je daarvoor aanmelden >>

Gebed voor BAM Rusland

De BAM beweging in Rusland is nog pril. In november 2019 organiseerden ze een succesvolle conferentie, en tijdens corona groeide het beetje bij beetje middels netwerken. “Bid voor BAM Rusland,” vraagt Mikhail Dubrovskiy, de initiator en leider. “Ik kan weinig doen aan de huidige omstandigheden, maar wel de BAM beweging verder helpen. De situatie zal vroeger of later veranderen, maar God’s werk gaat door.”

Mikhail: “We bidden voor vrede in de Ukraine, God’s oordeel over hen die hier verantwoordelijk voor zijn, en dat ons hart bewaard wordt voor haat,” en vervolgt: “De roebel is hier al in waarde gehalveerd, maar jaren geleden voorzegden profetische woorden al schokgolven die sociale, politieke en economische veranderingen teweeg zouden gaan brengen. We geloven dat we hier middenin zitten, en meer op ons af gaat komen. Bid voor ons. Wij bidden elke morgen met een groep. Gebed is erg belangrijk, we hebben het nodig om van God te horen.”

BAM onderwijs in het Russisch, zie YouTube filmpjes >>

PS. BAM Rusland wil het boek “BAM Global Movement’ vertalen naar het Russisch, en zijn al met delen daarvan bezig. Wil je daarbij helpen, laat het ons weten door een mailtje te sturen naar Gea.

 

Wil je ook de BAM-updates (3-wekelijks) ontvangen, meld je dan hier aan >>

BAM in de Balkan; een verrassende manier van investeren

‘Je krijgt hier 4%!’ Wekelijks krijgt GijsWillem Sloof dergelijke aanbiedingen. Dat zijn veelal vastgoed-deals, maar hij heeft een andere kijk op investeren. Geld moet zijn goede werk kunnen doen, vindt GijsWillem (TalentingTalenting Foundation). Hij start daarom bedrijven in voormalige Oostbloklanden in een bijzondere constructie: de bedrijven zijn opgezet in samenwerking met plaatselijke hulpverleningsorganisaties.

GijsWillem: “De winst blijft daar en ik zie er dus geen cent van terug, maar ik beleef er als ondernemer veel plezier aan, want de leiding is super gemotiveerd om het tot een succes te maken. Immers, de winst komt hun stichting ten goede. In plaats van geld in stenen vast te zetten, wil ik het laten werken ten dienste van anderen en ermee bijdragen aan Gods Koninkrijk.”

Voormalige Oostblok

Deze regio is belangrijk en heeft versterking nodig, vindt GijsWillem. “Politiek gezien is dit een buffer tussen Rusland en Europa, vanwege de Oosters Orthodoxe kerk heeft het een basis van christelijke normen en waarden, plus hier zijn veel goede medewerkers, én potentie voor business.”

Hoe start je?

Voor deze ondernemer lijkt het starten eenvoudig: tijdens een reis in Roemenië zie je walnoten op straat liggen, raapt die op, ziet potentie, koopt een stuk land en bouwt een fabriekshal.

   

Zo eenvoudig is het natuurlijk niet, want naast de benodigde middelen is voor GijsWillem het kennen van een betrouwbaar en kundig persoon ter plaatste de voornaamste voorwaarde voor succes. “Iemand die je blindelings kunt vertrouwen.” Voor hem was dat de leider van hulpverleningsorganisatie Battania in Bacåu, het armoedige oosten van Roemenië. Deze overziet nu de bedrijfsvoering.

Scalable en vruchtbaar

Drie jaar geleden zijn ze gestart met Talenting Agricultura. “We verwachten dit jaar quitte te draaien,” vertelt GijsWillem. Vanwege een veelheid aan producten vanuit de walnoot, een goede plaatselijke markt plus exportmogelijkheden, ziet hij een business met scalebility voor zich. Een bedrijf die bovendien in bredere zin vruchtbaar is omdat ze hulp aan gezinnen mogelijk maakt die kampen met armoede, verslaving en/of kinderen met een handicap. Door de nauwe verbondenheid met de stichting, is ondermeer pastorale hulp aan werknemers een vanzelfsprekende. Kortom, vanuit diverse perspectieven gezien ‘doet geld hier zijn goede werk’.

 

Dit verhaal stond in de BAM-update van januari 2022. Hier kun je je aanmelden om de BAM-updates te ontvangen. 

 

 

BAM Congres: workshops do middag 18 november

 

 

INTERACTIEVE SESSIES / WORKSHOPS

BAM Congres donderdag 18 november te Dordrecht

1e RONDE   

13:30 – 14:45

 

  

 • BAM in het kader van gemeentestichting: ‘BLEND; kerkplanting in bedrijf’

Het evangelie is goed nieuws voor ziel, geest én lichaam. Maar hoe deel je dat met de mensen uit jouw omgeving? Hans en Carolien hanteren een holistische benadering. Ze startten de onderneming BLEND in de Rotterdamse buurt Bloemhof. Via zaak, zorg en zingeving bouwen zij aan een geblende community met wijkbewoners. Wat kan jij van hun unieke concept leren voor jouw praktijk? Wil je ontdekken hoe kerkplanting via jouw bedrijf kan plaatsvinden? In deze workshop ontdek je de antwoorden.

  Hans en Carolien Euser wonen in Rotterdam en kregen daar beiden in dezelfde nacht een identieke droom die nu wordt uitgewerkt. Ze leiden het netwerk van interculturele kerkplantingen ICP Nederland. Meer info: www.icpnetwork.nl | www.blend.nl | www.hansencarolien.nl

 

 • Je hebt een droom, maar hoe kom je tot een haalbaar businessplan?

Johannes neemt je in sneltreinvaart mee in de stappen die belangrijk zijn bij het verkennen of je idee haalbaar is. We gaan kijken naar jezelf en je droom; wat zijn je drijfveren om te ondernemen, welk probleem los je op en wie hebben daar belang bij? En wat is het wildste idee waarmee je morgen kunt experimenteren? En je gaat – heel belangrijk – ‘bierviltjesrekenen’. Hoe ziet jouw droom er in getallen uit? Waar zit het verdienmodel? En wat heb je verder nodig: businesspartner, geld, lef, stok achter de deur? Tijdens de workshop ga je de volgende stap zetten. Beloofd.

 Johannes van den Akker heeft ervaring als initiator van Kleiburg, een kloosterbrouwerij in de Amsterdamse Bijlmer, en adviseert mensen en organisaties bij het starten van sociale ondernemingen. https://brouwerijkleiburg.nl |  http://firmahoedanwel.nl

 

 • Itzinya Nederland: migranten helpen een onderneming te starten

Itzinya: transformeer de samenleving door business! De Itzinya StartUp Academy is een internationaal trainingsprogramma voor migrant-ondernemers en mensen die het slachtoffer zijn van mensenhandel. In deze workshop deelt Gertjan van Laar de kern van dit trainingsprogramma, dat gebaseerd is op moderne modellen om innovatie en ondernemen te sturen: Lean Startup en het Business Model Canvas. In Nederland is Itzinya actief in Amersfoort en binnenkort ook in Groningen. In deze sessie ontdek je hoe je in de plaats waar jij bent of naartoe geroepen wordt het franchiseconcept van Itzinya kunt inzetten om waarde te creëren voor ondernemende mensen die een nieuwe start willen maken.

 Gertjan van Laar is ondernemer en business coach met een achtergrond in IT. Hij was betrokken bij de start van Itzinya in Nederland, een Startup Incubator en Accelerator-programma voor migranten met ondernemersbloed. Gertjan heeft zelf verschillende bedrijven gestart, ook in interculturele contexten. https://amersfoort.itzinya.org

  

 • De toegevoegde waarde in samenwerking: ondernemers en NGO’s

Veel goede doelen hebben een ondernemersnetwerk dat hen financieel ondersteunt. Maar wat nu als ondernemers ook hun ondernemerstalent en de kerncompetentie van hun bedrijf gaan inzetten om de positieve impact van de NGO te vergroten? Maar ook omgekeerd: dat de NGO het bedrijf inspireert met diens missie, en dat de medewerkers van de onderneming zich verbinden met die missie? In deze workshop, (met name interessant voor relatiemanagers van NGO’s) gaat Balt Leenman hier dieper op in aan de hand van een casus Samen Ondernemen met Tearfund (SOMT). We gaan een Value Proposition maken om de gezamenlijke toegevoegde waarde te ontdekken.

 Balt Leenman is ICT ondernemer en wil vanuit zijn kerncompetentie de wereld een beetje beter maken. Hij adviseert NGO’s bij het toepassen van nieuwe technologieën (Salesforce) en adviseert hen ook bij samenwerking met ondernemers. https://baltleenman.com

 

Donderdag 2e RONDE 

15:15 – 16:30

 

 • BAM in het kader van gemeentestichting: de ervaringen van Kahaila in Londen (Engelstalig)

Paul begon in 2015 met een lunchroom, en startte sindsdien diverse sociale ondernemingen. Wat kunnen we van zijn jarenlange ervaring leren? Welke tips kan hij ons meegeven? Een interactieve sessie, waarbij je je vragen kunt stellen!

  Paul Unsworth (Verenigd Koninkrijk) is initiator van Kahaila. Vanuit horeca gelegenheden in multicultureel London organiseert deze Baptisten predikant samen met zijn team activiteiten voor de wijk en opereren ze als ‘new expression church’.

 

 • Hoe bouw je aan een ‘Koninkrijk cultuur’ met je team? De geestelijke ervaringen van Sixty Fruits

Het team van Sixty Fruits ging met elkaar aan de slag met het boek ‘5 praktische gewoontes voor een missionair leven’. Sixty Fruits is een christelijke sociale onderneming, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vintage meubels maken. Vanaf het begin was het grote verlangen van oprichter Bob Houter het getuige-zijn van Jezus op de werkvloer handen en voeten te geven. Het credo van Sixty Fruits is dan ook ‘Liefde werkt!’ Maar in de praktijk bleek al gauw dat business/organisatie doelen te gemakkelijk de overhand kregen. De business, en sociale targets werden gehaald, maar zo wilde Bob niet verder. Een zoektocht volgde en de koers van Sixty Fruits veranderde: de geestelijke kant kreeg prioriteit, vervolgens kwaliteit in alles, en dan pas zou eventuele groei relevant worden. In deze sessie deelt Bob ervaringen vanuit een weerbarstige praktijk, en zal jou uitdagen om ernst te maken met geestelijke doelen.

 Bob Houter maakte een carrière switch; vanuit zijn ervaringen in het bedrijfsleven startte hij een sociale enterprise met een missie. www.sixtyfruits.nl.

 

 • De Hoop Werkprojecten; de weg naar een gezonde bedrijfsvoering bij een non-profit.

Een weg als Jozef?  Van droom, naar put, naar een gezonde bedrijfsvoering bij een non-profit organisatie. “Wat vind je belangrijker: iemand die tot bekering komt óf een winst van € 100.000?” Dat was een prikkelende vraag bij mijn sollicitatie.Om na 25 jaar in het harde bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest een overstap te maken naar een zorginstelling was zowel voor medewerkers als voor mijzelf een hele uitdaging. Zeker als je start met een fors negatief bedrijfsresultaat. Hoe ervaar je Gods leiding hierbij?

 

 Han van den Boogaard is directeur van leerwerkbedrijf Werkvisie De Hoop. Vanuit het bedrijfsleven ging hij aan het werk bij een verliesgevende zorginstelling die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt. 

 

 • Van ‘aid to trade’: uitdagingen en kansen. Door Hans Walhout

Een ontwikkeling van ‘aid to trade’ is gaande, als het gaat om hulp aan ontwikkelingslanden. Wat zijn de uitdagingen, de valkuilen en de risico’s? Maar vooral: wat zijn de mogelijkheden? Tijdens deze sessie ga je je bewust worden van de kansen in Afrika, de ‘dubbele’ winst die het kan opleveren en met welke omgevingsfactoren rekening te houden als je daar een BAM onderneming wilt opzetten. Hans Walhout zal het gesprek met de deelnemers hierover aangaan vanuit zijn visie en ervaring in Ethiopië.

 Hans Walhout heeft jarenlange managementervaring bij een BAM-onderneming in Ethiopië. Terug in Nederland begeleidt hij vanuit Quadraat Global ondernemers bij het opzetten van business initiatieven in ontwikkelingslanden. https://quadraat.global

 • Rondetafelgesprek; denk mee over de ontwikkelingen van BAM Nederland.  

Business as Mission is een beweging die een platform wil bieden aan initiatieven waar business en missie integreren, met als doel Gods Koninkrijk – liefde, hoop en recht – uit te dragen. In deze sessie staat vooral centraal: waar en hoe zie jij de integratie van business en missie? En zou BAM daarin van betekenis kunnen zijn?

 Erwin Wietses is bestuurslid van BAM Nederland en leidt en denkt mee met diverse BAM gerelateerde initiatieven.

  Gea Gort heeft zich gespecialiseerd in BAM en fungeert als een ‘spin in het web’ van de beweging. 

 

Hier vind je het hele programma op de donderdag >>

Hier vind je info over het programma op vrijdag >>

 

“Ik zie levens veranderen”

Diana van der Stelt begon een IT-bedrijf in Ghana

Naast een IT-bedrijf, startte Diana bootcamps om talentvolle jongeren uit achterstandswijken te trainen voor de arbeidsmarkt. Hier worden hun IT-skills ontwikkeld, maar hebben betrokken docenten en coaches ook aandacht voor de sociale, emotionele en geestelijke noden van de jongeren. Deze aanpak blijkt op meerdere vlakken succesvol en intussen levert het Ghanese IT-bedrijf Trinity Software Center software voor bedrijven in Ghana en Nederland.

“We zijn in 2017 begonnen met het IT-bedrijf en hebben de afgelopen jaren een goede track-record opgebouwd,” vertelt Diana op een zonnig terras in de Randstad. “Maar je moet hier in Nederland eerst iemand zo gek zien te krijgen om met je in zee te gaan.” De energieke, daadkrachtige vijftiger gaat door met een flinke dosis zelfspot: “Ze zien je aankomen: een oudere vrouw met een paar Afrikanen die software verkopen. Jaja!”. Ook helpt de corona-crisis, gaat ze opgewekt verder: “Werken op afstand wordt veel meer geaccepteerd. Daarbij hebben wij het voordeel dat in Afrika geen tijdverschil is met Europa en teams goed virtueel samen kunnen werken.”

Carrière switch

Enkele jaren geleden maakte Diana een opmerkelijke carrière-switch: ze was CFO (Chief Financial Officer) bij het Rijk en besloot om social entrepreneur te worden. Dat besluit nam ze na een cursus loopbaanbegeleiding volgens Ignatius van Loyola bij een Jezuïeten klooster. Overigens wist ze zich ook eerder geroepen tot de haar loopbaan bij de overheid: door een bijna-dood-ervaring op haar dertigste, wijdde ze haar leven en werk aan God toe. In eerste instantie dacht ze dat dit een ‘geestelijke baan’ binnen kerk of zending zou gaan betekenen, maar het werd de ambtenarij. Toch begon dit langzaamaan te wringen: “Ik zag het niet meer zitten om constant reorganisaties te moeten doorvoeren, maar in die periode was er geen ruimte voor een andere aanpak. Ik was 52. Zou ik me neerleggen bij de status quo? Ik zag mezelf over 15 jaar in zo’n lift met spiegels staan met een bos bloemen en een flesje wijn op mijn pensioneringsfeest als ambtenaar. Het voelde niet goed. Daarom ging ik op zoek, en kwam via een interim opdracht met een monnik van de Jezuïeten en die cursus in aanraking. Het leidde tot de vraag : “Heer, wat kunt u met de ervaring en talenten van deze overactieve vrouw? Zaken kwamen bij elkaar en ik wist: social entrepreneurship gaat het worden. ”

Start Bootcamps

De ondernemende dame ziet van nature mogelijkheden, en ging dan ook met verschillende ideeën, projecten en mensen aan de slag. Een aantal leken veelbelovend, maar lukten niet. “Niet alle start-ups slagen,” verklaart ze nuchter. “Dat is bekend.” Maar ze bleef in beweging, en hield intussen haar ogen en oren open. Hoe de bootcamp-training in Ghana uiteindelijk tot stand kwam, is door God georkestreerd – daarvan is Diana overtuigd: “In dezelfde periode dat bij mij de roeping tot social-entrepreneur groeide, sprak God door een profeet in Ghana tot Stanley Dankyira.” (Een Ghanese IT-docent die later haar co-founder zou worden). “Deze profeet verklaarde dat Stanley, zonder dat hij daar iets voor hoefde te doen, voor het eind van het jaar in Europa zou zijn,” gaat Diana verder met haar verhaal. “Toen Stanley dit hoorde, dacht hij bij zichzelf: ‘wat een charlatan!’, want Stanley wilde helemaal niet naar Europa maar verlangde ernaar om jongeren in zijn land perspectief te bieden. Om die reden had hij kortgeleden zijn goedbetaalde baan bij een IT-bedrijf vaarwel gezegd om docent te worden.”

Later dat jaar hoorde Diana via een wederzijdse kennis over Stanley en maakte een beeld-bel afspraak. Beiden ervoeren een diepgaande connectie en Diana zei instinctief: “We moeten elkaar zien en verder over onze ideeën doorpraten. Ik betaal je ticket, kom naar Nederland.” Zodoende zat Stanley eind december 2014 bij de open haard in Diana’s huis om de NGO Maxim Nyansa IT Solutions op te richten. Dit resulteerde na een voorbereidingsjaar, in 2016 in pilots op scholen en uiteindelijk in 2017 de IT bootcamp. “Op Ghanese scholen moeten jongeren dingen uit een boekje uit hun hoofd leren,” licht Diana toe. “Maar ze missen de praktische toepassingen, want dat oefenen ze niet. Daardoor missen ze de aansluiting bij bedrijven. Bovendien hebben jongeren uit achterstandswijken geen sociaal netwerk en komen ze vaak zonder werk te zitten. En dat terwijl IT’ers overal nodig zijn.”

IT-bedrijf Trinity Software Center

Tijdens de eerste bootcamp leerde Diana drie jonge developers kennen die al een klein informeel bedrijf opgezet hadden met lokale klanten. Met hen begon ze het IT-bedrijf Trinity Software Center in Ghana. Diana is betrokken bij het algeheel management en verantwoordelijk voor sales in Nederland. Vier jaar later werken hier zo’n twintig mensen, waar ze software maken voor bedrijven en organisaties in zowel Nederland als Afrika. Ze bouwen webapplicaties en apps, maar werken ook aan IT-oplossingen voor Ghanese scholen. Daarnaast werken ze virtueel samen met Nederlandse projectteams aan complexe IT-projecten. “Op die manier doen we ook aan capacity building, en kan het bedrijf doorgroeien in kennis en kunde,” vertelt Diana. Op diverse vlakken ziet ze groei: “Ik ging regelmatig naar Ghana, maar tijdens de pandemie was dat niet mogelijk. Op afstand was ik betrokken, maar plaatselijk moesten ze veel meer zelf doen. Het versterkte hun zelfvertrouwen, want het gaat prima!”

De jongeren die deelnemen aan de training komen uit achterstand situaties. Niet iedereen wordt zomaar toegelaten, maar ze doorlopen een proces waarbij ze gescreend worden op talent en motivatie. De eerste groep van tien jongeren kwam vanuit het netwerk van Stanley. Intussen is de training bekend; vier jaar later zijn er acht trainingen georganiseerd en ruim honderd jongeren getraind. Naast IT-skills is er veel aandacht voor uiteenlopende sociale skills.

“Als ze voor het eerst op de training komen,” vertelt Diana, “hebben deze jongeren zo’n negatief zelfbeeld. Onderbewust denken ze: ‘Het is een vergissing dat ik hier zit; ik hoor hier niet. Ik zou op de markt als verkoper moeten werken’. Ik heb een keer een getalenteerde jongen die helemaal ingedoken in de klas zat, meegenomen naar een kamer met een grote spiegel. Ik zei tegen hem: ‘Kijk jezelf aan en zeg: ‘Ik word later CEO’ en noemde daarbij de naam van een bekend bedrijf in Ghana. Ik heb het hem verschillende keren laten herhalen en ik zag zijn hele lichaamshouding veranderen. Hij werkt nu bij dat bedrijf en hij doet het heel goed. Het zou mijn niet verbazen dat hij het daar nog ver gaat schoppen.”

Love-deficit

“Veel van deze jongeren hebben zo’n tekort aan liefde,” gaat Diana verder. Ze maakt de vergelijking met een dweil die uitgedroogd en breekbaar is, en dagenlang in water moet weken om soepel te worden. “Zo hebben deze jongeren ook een langdurige onderdompeling nodig in liefde.” Ze vertelt over een jonge traineeDeze stoere vent was helemaal overstuur, toen ik na enkele weken in de training terugging naar Nederland. Hij bracht me met een aantal andere jongens naar het vliegveld. Het was emotioneel, voor hem en voor mij, want je moet je voorstellen: hij had vanaf zijn zesde jaar zijn beide ouders moeten missen, en ik voelde als een nieuwe moeder voor hem. Als je je dan met elkaar verbonden voelt, dan begrijp je de emotie van ons beiden op dat vliegveld. Het voelde voor mij niet goed om weg te gaan en toen ik weer thuis was in Nederland, merkte mijn echtgenoot dit ook en zei tegen me: “Jij moet terug gaan naar Afrika. Je hebt daar zaken af te maken.”

Diepgaande emotionele verbindingen zijn genezend voor deze jongeren, is de ervaring van Diana. Ze is dergelijke verbindingen met verschillende jongeren aangegaan. “Dat zijn nu gezonde volwassenen geworden,” vertelt ze. “Ik dacht dat ik een IT bedrijf begon  met een sociale kant, maar dit is bouwen aan Gods Koninkrijk! Ik mag meemaken dat God geneest, en jongeren hoop en perspectief geeft.”

 

BAM-netwerk

Diana is bemoedigend over de BAM beweging. “Een goede Nederlandse klant van ons heb ik in 2018 op het BAM Congres ontmoet. Op dat congres deed ik ook mee aan een visualisatie oefening van een spreker uit het VK. In die oefening nodigde hij als het ware God uit om tot ons te spreken via ons voorstellingsvermogen, en leidde ons daarin. Tijdens die oefening zag ik als in een film dingen gebeuren rondom ons IT-bedrijf in Kumasi, waarvan een aantal al tot in detail zijn uitgekomen. Dat is zo bemoedigend geweest. Ik geloof dat ook de rest van wat ik in mijn visualisatie zag, zal gaan gebeuren.”

 

Trinity Software Centre >> https://trinitysoftwarecenter.com

 

Welvaart & Waarde creëren

Ontmoet BAM’ers in het buitenland

Een ondernemer in de koffiebusiness in Egypte zal met ons delen hoe ‘Wealth Creation’ eruit ziet in zijn context tijdens dit online event, die de Interserve BAM-club samen met BAM NL organiseert.

 

Verdieping
Op deze avond zal Mats Tunehag ons uitdagen in ons beeld over het creëren van waarde en welvaart. Mats (uit Zweden) is leidinggevend binnen de BAM Global beweging; vanuit die rol heeft hij een wereldwijde blik en bracht denkers bij elkaar rondom dit thema. Zie o.a. het rapport ‘Rijkdom creëren en de rol van de kerk’. 

Het belooft opnieuw een boeiende avond te worden met concrete voorbeelden, inhoudelijke verdieping, inclusief onderlinge interactie en ontmoeting.