Enterprise Led Development

Itzinya schakel bij verbinding NGO- & ondernemerswereld

Itzinya Internationaal bestaat 10 jaar. Dit was de aanleiding voor Balt Leenman (co-founder en bestuurslid Itzinya Nederland) om leiders vanuit NGO en BAM bij elkaar te brengen voor een ‘Discovery Day. Met als doel om met elkaar na te denken hoe meer banen te creëren in kwetsbare gebieden door het stimuleren van plaatselijk ondernemerschap.

“Geef talentvolle jonge mensen een reden om in hun land te blijven,” zegt Balt gepassioneerd, “Geef ze hoop, door hen te helpen om hun eigen business op te starten, banen te creëren en de lokale economie te helpen ontwikkelen. Dat was de doelstelling van deze dag.”

Balt vervolgt: “Itzinya heeft prachtig materiaal ontwikkeld. Hier in Nederland helpt zij talentvolle migranten om bedrijven op te starten. Ook internationaal is zij actief, o.a. in Nigeria werkt zij succesvol onder jongeren met ondernemers aspiratie. Maar zoveel meer is nodig en mogelijk! Zo heeft de EU een half miljard beschikbaar gesteld voor het creëren van banen in kwetsbare landen,” en vervolgt enigszins verontwaardigd: “Daar moeten we toch gebruik van kunnen maken?”

Verbinding, samenwerking en concrete stappen

Meer verbinding, samenwerking, zodat we met elkaar meer mogelijk kunnen maken. Dat was het verlangen achter Discovery Day. Op vrijdag 5 april was het zover, georganiseerd en gefaciliteerd door twee bezielende jongeren: Tijmen Wintjes en Joshua Huibers. Ruim twintig leidinggevenden met affiniteit met hulpverlening en ondernemerschap werden aan het werk gezet op de sfeervolle locatie van De Leilinden, Amersfoort.

Zij vertegenwoordigden naast Itzinya en Business as Mission Nederland onder andere: Cloudteam Company, World Partners, Dorcas, Focolare (E0M), IBEX, Leprazending, Micro Business Center, Open Doors International, Quadraat Global, Tearfund Netherlands, Itzinya Nederland & Internationaal, Woord en Daad, Sixty Fruits, Africa Business Coaching, PUM Africa, Challenge Fund (en anderen die om veiligheidsredenen anoniem willen blijven). Over Challenge Fund vertelt Balt: ”Challenge Fund is een klant van ons bedrijf TwoPurpose, dit fonds heeft 120 miljoen euro geïnvesteerd voor het creëren van banen in instabiele landen in het Midden-Oosten en Afrika.”

Enterprise Led Development

De facilitators gaven op speelse manier ruimte voor kennismaking en input. Zo begon Hakan Sandberg (uit Zweden, en oprichter Itzinya) met het delen van een paar global trends: de bekende trend van ‘aid to trade’, en de braindrain vanwege migratie. Veel internationale hulp gaat naar de zwaksten. Dit is nodig, maar het is meer strategisch om ook lokale talentvolle mensen te helpen, o.a. door het ontwikkelen en stimuleren van ondernemerschap. Dat helpt het land opbouwen. Van de talentvolle mensen willen verschillenden ook graag blijven, maar hebben hulp en ondersteuning nodig. Daarnaast lanceerde Hakan het begrip Enterprise Led Development. Het sloeg aan, hoewel sommigen de voorkeur gaven aan Entrepreneurial Led Development. Door de dag heen werd ook het belang van een mindset change door diversen geuit, een verandering in ons denken van ‘Zij hebben onze hulp nodig!’ naar ‘Hoe kunnen we lokale champions ondersteunen?’

Concrete stappen & intenties

Later op de dag werden de opdrachten concreter. In diverse groepen vonden mensen elkaar in gedeelde visies, verlangens en regio’s. Itzinya kan daarbij een schakel zijn in de samenwerking, middels haar training gericht op het starten van bedrijven.

 • In het Midden-Oosten is WorldPartners betrokken bij het ontwikkelen van een cosmetica beautysalon franchise met een industrie specifieke incubater van Intzinya, om lokale ondernemers te trainen. Een aantal in deze groep willen onderzoeken hoe uitbouw hiervan mogelijk is.
 • Ethiopië werd door diversen omarmd, van de aanwezigen geeft Dorcas leiderschapstrainingen, uit die training kan ondernemerstalent boven water komen. Deze kunnen gecoacht worden door ondernemers van Quadraat Global die met hun YepEthiopia programma actief zijn in het bedrijfsleven. BAM Nederland gaf aan contact te willen zoeken met BAM Ethiopië, wat onlangs is gestart door Ethiopiërs. Balt: “Uitbreiding van de leiderschapstrainingen met het Itzinya Startup programma is een logische match die ik zal uitwerken met Dorcas en Quadraat Global.”
 • In Azië heeft een andere groep, met o.a. Itzinya, Woord en Daad en Leprazending, de intentie om entrepreneurship in kerken te introduceren.
 • Albanië deed het hart verwarmen van Hakan en een leidinggevende van Dorcas. Zij vonden elkaar vanwege een gedeelde liefde en betrokkenheid; ze ontdekten dat beiden hier hadden gewoond. Zij willen mogelijkheden binnen de toerisme sector onderzoeken in het noordelijk gebied. “In dit land werd het idee voor Itzinya geboren! ” vertelt Hakan. “We hebben hier al een tijdlang lijntjes lopen. Het is nog niet gelukt te starten, maar het laat me niet los.” Dat vanuit deze Discovery Day deuren open zouden gaan, zou een passend cadeau zijn voor 10-jarige jubileum van Itzinya!

 

Evangelie

De dag daarna, op zaterdag 6 april, werd het jubileum officieel gevierd met medewerkers, deelnemers en andere betrokkenen. Hierover deelde Balt dat hij enthousiast is dat het evangelie centraler is komen te staan binnen Itzinya, zowel in Nederland alsook internationaal. Dit vraagt intentie en aandacht, mede doordat het lesmateriaal in neutrale taal gegeven wordt omdat de doelgroep diverse achtergronden heeft. Balt vertelt: “Op het laatste BAM Congres was Hakan ook aanwezig en we werden daar geïnspireerd, met name door de prikkelende vragen van Colin Crawley* over het intentioneel missionair zijn. Het heeft ons aan het denken gezet. Daarom vond ik het afgelopen zaterdag hartverwarmend om op het jubileum te zien hoe met name medewerker Tanya Drop op een prachtig verbindende en inclusieve manier invulling gaf aan het evangelie.”

*De Engelsman Colin Crawley helpt middels zijn advies bureau Bauhinia Consulting ondernemers om intentioneel aan de slag te gaan rondom evangelie verspreiding in en vanuit hun bedrijf. Hier kun je luisteren naar een podcast waar Bill Job en Gea Gort Colin interviewen over  Intentional Gospel Advancement >> 

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de BAM update >> 

 

COACHES GEZOCHT. Itzinya Nederland zoekt ondernemers die migranten willen coachen. Dit biedt een unieke manier om migranten te ontmoeten en levens met elkaar te delen. Itzinya is actief in regio’s Amersfoort, Rotterdam en binnenkort Almere. Interesse? Neem contact op met Tanya Drop

Meer over Itzinya Nederland >>

 

Christian Schwarz; een zoektocht rondom ‘God’s Energy’

Een persoonlijk gesprek met Christian Schwarz, onderzoeker en auteur over God’s Energy, ook over de mogelijke relevantie voor de Business as Mission beweging. Ondernemers zoals Tjitske Volkerink, werkzaam in de holistische wellness sector ‘werken met energie’, en zien die relevatie. 

Maar hierbij eerst een kennismaking met Christian Schwarz. Waarom beet hij zich vast in het thema ‘God’s energie’? Deze Duitse theoloog had al een heel levenswerk geproduceerd vanwege zijn wereldwijde onderzoek naar principes rondom gezonde kerkgroei en aanverwante persoonlijkheidstesten. Maar opnieuw dook hij de diepte in. Twaalf jaar lang deed hij research en schreef God’s Energy Trilogy. Zijn onderzoekende geest heeft hier vast een vinger in de pap, maar ook zijn geschiedenis.

Op zijn 17de schreef Christian al boeken, in samenwerking met zijn vader die in het Ruhrgebied als Luthers predikant het overzicht had over veertig kerkleiders. Gedurende deze periode werd zijn vader geconfronteerd met ziekte, en ervoer een vernieuwing in zijn geloofsleven. “Normaalgesproken zijn Lutherse opzichters van kerken neutrale, saaie mensen,” vertelt Christian met een glimlach, en voegt er droogjes aan toe: “Daarom worden ze ook gekozen. Maar mijn vader werd radicaal en provocatief.” Vast niet iedereen was daar blij mee, maar veel kerkgangers wel. Want de kerken die aan zijn district verbonden waren, gingen groeien en bloeien. Christian zag het van dichtbij gebeuren, want samen met veertig andere stafleden werkte hij bij zijn vader op kantoor. Ondertussen studeerde hij theologie en filosofie.

Een lijst met honderd vragen

Toen zijn Schwarz senior stierf, viel de infrastructuur weg waarin Christian als jongere verkeerde. Hij was niet meer deel van netwerk van kerken en ondersteunende staf. Maar de opgedane ervaring en achtergrond heeft zijn onderzoekende geest wellicht wakker gemaakt. Hij wilde de principes achter kerkgroei gaan bestuderen. Christian hoorde over een studierichting bij de Fuller Universiteit in Californië, stelde een lijst op met honderd vragen rondom kerkgroei en vertrok naar Los Angeles. Hier gaven bekende mensen van die tijdsperiode les, zoals C. Peter Wagner. Het was niet de bedoeling van Christian om een doctoraat te halen, maar hij wilde eenvoudigweg zijn lijst met vragen beantwoord zien. “De docenten waren bijzonder hulpvaardig,” herinnert Christian zich. “Als ze het zelf niet wisten, zeiden ze ‘wacht even, ik ken iemand die je verder kan helpen.’” Op de opleiding was het gangbaar om mega-kerken te bestuderen in de VS en van daaruit principes te halen. De wakkere, nuchtere geest van deze Duitser nam daar echter geen genoegen mee: “Wereldwijd zijn er amper megakerken, de meeste kerken zijn klein; je kunt de lessen vanuit mega-kerken niet zomaar toepassen en exporteren als universele principes.”

Christian kwam niet ver met zijn vragenlijst en stelde aan verschillende organisaties voor om duizend kerken in dertig landen te gaan onderzoeken. Op zich vonden ze dat een goed idee. ‘Maar het is onmogelijk’, kreeg hij te horen van de doorgaans visionaire Amerikanen, ‘dat is te duur en te arbeidsintensief, daar hebben we de middelen niet voor.’ Door dit antwoord leek Christian gedrevenheid voor cross-culturele en interkerkelijke research te worden aangewakkerd. Hij geloofde dat van daaruit principes gevonden konden worden gevonden die breed toepasbaar zouden zijn, onderbouwd met data en empirisch onderzoek. Dus deze Duitse jongeman keerde terug naar huis, nam stafleden in dienst, waaronder een sociaal onderlegde onderzoeker en ging aan de slag. Hij besloot eenvoudigweg om hiervoor geld te lenen, omdat hij geloofde in de waarde die er uit voort zou vloeien.

De ‘onderneming’ Natural Church Development

Zo ontstond en groeide Natural Church Development (NCD) in de jaren negentig en groeide aan invloed de daaropvolgende jaren. Onderzoek werd breed kerkelijk ingezet: van Oosters-Orthodox, Katholiek tot Protestants en charismatisch. De bevindingen met principes werden gepubliceerd en in ruim veertig talen vertaald en uitgegeven. “Kijk, we deden het heel economisch,” wijst Christian naar een stapel boeken, pakt een exemplaar en opent het boek vol met kleurrijke plaatjes. “Alle boeken hebben dezelfde vormgeving,” en vervolgt dan glimlachend, “Met uitzondering van de Arabische versie. In die taal lukte het niet vanwege het van rechts naar links lezen en sommige plaatjes konden cultureel niet door de beugel.”

In ruim dertig landen werden kantoren opgezet en stafleden en vrijwilligers aangenomen. Deze initiatieven kwamen overigens vanuit het land zelf. Christian gelooft in zelfredzaamheid, zoals hij dat zelf praktiseerde. Hij vertelt: “We financieren de plaatselijk kantoren. Dat was een uitdaging voor veel mensen in ontwikkelingslanden, want in hun perspectief waren wij de ‘Westerlingen met geld’. Maar zo werken wij niet.” Over zijn eigen financiële situatie vertelt hij: “Vlak voor de wereldwijde economische crisis in 2008, waren we een jaar zonder schuld, maar door deze crisis liep 70% van ons inkomen terug. We dachten dat het snel over zou waaien, maar dat bleek niet zo te zijn. Achteraf gezien hebben we te lang stafleden aangehouden en is onze schuld weer opgelopen.” NCD is nog steeds wereldwijd actief; in het ene land actiever dan in het andere land, afhankelijk van de plaatselijke mensen.  “Je kunt NCD een beweging noemen,” vervolgt Christian. “Ik heb zelf niks te zeggen over hoe plaatselijke afdelingen functioneren.”

Ondertussen raakte Christian steeds meer geboeid door het thema God’s Energie. Sinds 2010 heeft hij 60% van zijn tijd aan onderzoek besteed en het schrijven van de God’s Energy Trilogy. Het laatste deel is in 2022 gepubliceerd. Opnieuw geeft deze theoloog zijn business-inslag de ruimte: geïnteresseerden kunnen tegen betaling het Energy Synchronization Process (ESP) doorlopen, een traject van zeven sessies.

God’s Energie

Hoe kwam hij eigenlijk op het idee van God’s Energy? Hier heeft hij niet een eenduidig antwoord op. Het leek te groeien; steeds meer vraagtekens en ‘aha-momenten’ ontstonden bij zijn onderzoek naar kerkgroei en hoe mensen tot bloei komen. “Ik ontdekte bijvoorbeeld achter de zogenaamde zeven hoofdzonden de werking van energie. Neem bijvoorbeeld trots. Daar zit de energie van kracht achter, wat mensen kan bekrachtigen, terwijl trots ons vervreemd van God en de ander. Maar de energie erachter lijkt dezelfde energie te zijn; het wordt geleid richting het bekrachtigen of richting trots. Je kunt energie niet onderdrukken, het komt er op de een of andere manier uit.”

Verboden woord

Een ander fenomeen dat Christian aanzette tot een fundamenteel werk over energie, was dat hij er telkens tegenaan liep dat energie een verboden woord leek te zijn in christelijke kringen. In zijn Natural Church Development publicaties gebruikte hij het woord energie, maar uitgevers in diverse landen vroegen keer op keer of hij andere woorden hiervoor wilde gebruiken. Intussen had hij ontdekt dat in het oorspronkelijke Grieks in het Nieuwe Testament 34 verwijzingen waren naar het woord ‘energeia’. Christian redeneert: “Het is niet slechts één woord, maar een hele woordgroep: een zelfstandig naamwoord, werkwoord en bijvoeglijk naamwoord. Het gaat hier om een breder begrip, zoals we ‘liefde’ als een breed begrip kennen. Maar zoals liefde in verkeerde zin in de wereld gebruikt kan worden,” vervolgt hij, “daarom schrappen we het toch niet uit ons Christelijke vocabulaire?” Hij voegt eraan toe: “Het schept verwarring als we andere termen voor energie gaan gebruiken.” Alles bij elkaar raakte hij steeds meer overtuigd van de noodzaak van een fundamenteel werk over dit onderwerp.

Trilogie

Zo ontstond het lijvige werk God’s Energy Trilogy, een wetenschappelijke verhandeling met veelbelovende titels als:

Deel 1. God’s Energy – Reclaiming a New Testament Reality.

Deel 2. God’s Energy – Refocusing our Image of God.

Deel 3. God’s Energy – Transforming Christianity.

God’s Energy & BAM  

Wat kunnen deze – nog vrij onbekende – inzichten betekenen voor BAM, de Business as Mission beweging? Dat is nog niet duidelijk, maar wel het onderzoeken waard. Zo kan het bewustzijn van God’s energie dualistische denken helpen ontkrachten. God’s energie, als de trans-persoonlijke kant van God die voor, onder en achter ons is. De ontmaskering van het dualistisch denken is broodnodig, want de kloof tussen de zondag en maandag, die veel christenen nog ervaren, zit diep en maakt het moeilijk om een roeping van God te horen als ondernemer. Dit denken bemoeilijkt een geloofsverwachting dat de Heere God werkzaam wil zijn op en vanaf de werkvloer.

Aanknopingspunten met niet-gelovigen

Het energie-begrip biedt ook aanknopingspunten met niet-gelovigen, waarvan velen een spiritueel bewustzijn hebben. Bij uitwisselingen over ervaringen van een Goddelijke geest ‘als energie’, kunnen zij aanhaken en zich erin herkennen. Even voor de duidelijkheid, Christian benadrukt dat hij zich distantieert van pantheïsme (het geloof dat alles en iedereen goddelijk is en verduidelijkt dit in zijn boeken). Desondanks ervaart hij in zijn gesprekken met niet-gelovigen een natuurlijke aansluiting bij het uitwisselen hoe de transpersoonlijke kant van God ervaren kan worden. Na zulke gesprekken heeft hij al verschillende keren meegemaakt dat mensen verlangen tonen om meer te leren over de persoonlijke kant van God. Dit kan van betekenis zijn voor de BAM-beweging, want veel ondernemende christenen hebben een hart voor evangelisatie en zijn op zoek naar taal en insteek. Zou ‘God’s energie’ antwoorden bieden en een brug kunnen slaan naar een gemeenschappelijke belevingswereld met andersgelovigen?

De onbekendheid over de eeuwen met het Bijbelse begrip ‘energie’ heeft verklaarbare taalkundige en culturele oorzaken. Dat wordt in het eerste deel van de trilogie uitvoerig toegelicht. Christian: “Over allerlei theologische kwesties zijn door de geschiedenis heen discussies geweest, maar hierover heb ik zeer weinig tot niets kunnen vinden.” Zoals gezegd, het is nog onduidelijk wat een diepgaander inzicht over dit thema zal uitwerken, en wat de implicaties zijn voor BAM en het bredere Lichaam van Christus. Ook Christian Schwarz heeft daar nog geen duidelijke antwoorden op, maar dat het zijn uitwerking zál gaan hebben, daarvan is hij overtuigd.

Meer informatie:

De Bijbel verzen waarin verwezen wordt naar ‘energie’ >>

Natural Church Development (NCD) >> 

Traject Energy Synchronization Process (ESP) >>

Blijf op de hoogte van Business as Mission Nederland, en meld je aan voor de BAM-update  >> 

 

Tjitske Volkerink, eigenaar van het Christelijk Spiritueel Centrum, ‘werkt met energie’
Als oprichter van Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum, loopt Tjitske op de troepen vooruit, want toen ze tien jaar geleden dit bedrijf startte, trok menig christen de wenkbrauwen op: “Meditatie; massage; essentiële oliën?! Kan dat wel?” Tjitske ervoer echter een roeping om middels zintuigen zoals geur en aanraking aan de slag te gaan, om mensen vanuit hun lichaam in verbinding te brengen met zichzelf, de ander en met God. Zodat energie wat daar vastzit, opnieuw kan stromen. Met haar achtergrond als verslaggever bij o.a. Groot Nieuws Radio, zocht ze de media op om bewustzijn te creëren dat onze Schepper herstel wil brengen in geest, ziel én lichaam.

Christelijk Holistisch Netwerk
Op het laatste BAM Congres waren deelnemers die iets willen starten in de wellness-sector. Tjitske is al jaren werkzaam in deze sector en bezig met de oprichting van een netwerk van mensen die op een holistische manier lichaamsgericht werken en dat terug willen brengen waar het thuishoort, geinspireerd door de Here God. Via deze link info en aanmelden als geïnteresseerde >> 

In Tjitske’s blog lees je haar enthousiasme over de groeiende bewustwording bij christenen >>

Investeren met Kingdom Purpose

Gertjan van Laar vertelt over de groei van Itzinya, die ondernemende mingranten helpt een bedrijf te starten. Itzinya vond  ‘een investment match’ op het BAM Congres met hun plan om een social enterprise te worden. Verder hoor je in deze update  de motivaties van investeerders Bert (eveneens mede-oprichter van BAM Nederland) en van Bart Kuijpers en Maurits Roose, oprichters van Royalis Investments.

 

Itzinya wordt Social Enterprise
Itzinya helpt ondernemende migranten om een bedrijf te starten. Sinds 2019 zijn ze naast Amersfoort ook actief in Rotterdam en Amsterdam. Inmiddels hebben 200 mensen de training doorlopen en zijn 30 ondernemingen gestart. “Die bestaan nog steeds, we hebben tot nu toe een succesrate van 100%,” vertelt Gertjan van Laar. “Dat zal niet zo blijven, maar dat percentage is natuurlijk bijzonder!” Hij pitchte op het BAM Congres, want Itzinya groeit. Het is nu een stichting, maar gaat veranderen in een social enterprise, zodat ze migrant-bedrijven betaalde diensten aan kunnen bieden waar de (vrijwel gratis) training ook vanuit bekostigd kan gaan worden. De investering die daarvoor de komende jaren nodig is, werd op het BAM Congres 2023 gerealiseerd op de Lion’s Den programma onderdeel.”

 

Hoop
“We zien bij migranten de hoop terugkomen,” vertelt Gertjan en geeft een voorbeeld: “In de eerste trainingsles benoemen we de problemen, maar dan gaan we de voordelen met elkaar zoeken die krachtig zijn bij ondernemerschap. Dan komen zaken als doorzettingsvermogen en een frisse blik om mogelijkheden te zien boven drijven. Je ziet dan de gezichten blij worden.”

 

Investeren met een Koninkrijk-doel
‘Het investeren gaat verder dan louter financiële betrokkenheid door de geestelijke band die je met elkaar hebt, ook door gezamenlijk gebed voor de missie van het bedrijf,’ vertelt investeerder Bert met een flinke dosis enthousiasme. Een inspirerende gesprek rondom een gezonde financiële kijk, en omgaan met tegenslagen >> https://app.springcast.fm/18583/investing-in-kingdom-businesses

 

 

Bart Kuijpers is mede-oprichter van Coolblue. Samen met Maurits Roose begon hij Royalis Investments.

Op het congres vertelden ze over hun journey, visie en motivatie.

(correctie: datum was 9 november)

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de BAM updates >>

 

 

Podcast met leeromgeving, coaching en retreats

De tweewekelijkse BAM podcast is 28 juni gelanceerd en wordt gehost door Gea Gort met als co-host Bill Job, een ervaren BAM-ondernemer die het afgelopen jaar sprak op het BAM Congres. Gea Gort: “Bill raakte harten, inclusief de mijne. Het intrigeerde me: is dit een optimistische, avontuurlijke Amerikaan of zit er meer achter? Wat is zijn Gods- en wereldbeeld? Zijn de bijzondere ervaringen op de werkvloer ook in een westerse setting mogelijk? Deze vragen bespreken we ondermeer met gasten in de podcast, maar hebben we ook verder uitgewerkt in een online cursus.”

‘A Transformational BAM-Journey’

Bill vertelde op het Congres wat hij als BAM-ondernemer tijdens zijn dertig jaar in China af moest leren en wat veranderde in zijn Gods- en wereldbeeld. Hij leerde diepgaand om in partnerschap met God de bedrijven vorm te geven, en werd spiritueel en professioneel vruchtbaar. Hij deelde verassende inzichten. In de eerste podcast ‘A Transformational BAM-journey’ alvast een tipje van de sluier.

BAM Moves: online leeromgeving 
In de podcast wordt verder verwezen naar BAM Moves, een hybride leeromgeving. De eerste online cursus A Fruitful Learning Adventure  – met veel audio en video materiaal – is inmiddels beschikbaar op de site van BAM Moves. Daarin gaat Bill dieper in op de materie, terwijl Gea het aanvult vanuit haar kennis, ervaring en research.

Retreat

In kleine settings zijn inmiddels twee retreats georganiseerd. De derde staat gepland op 12 en 13 november 2023. De focus voor de komende retreat is om met leidinggevende teams van bedrijven de diepte in te gaan om de partnerschap met de Here God te verdiepen, zowel geestelijk alsook professioneel. Het is mogelijk voor de teams om daarna coachend begeleid te worden.

Spin-off van BAM 

BAM Moves is een spin-off van het BAM Congres. Het initiatief is verbonden met BAM Nederland en met BAM Global, maar ook interdependent daarvan, zoals wereldwijd diverse initiatieven vanuit de BAM-beweging voortkomen

Podcast: Je kunt de podcast vinden in je favoriete podcast app –  zoek en volg Kingdom Keys for Business, Life & Work. Ook beschikbaar op de site van BAM Moves >>

Cursus: De eerste cursus is beschikbaar voor diverse prijzen. De normale is €50. Als je de cursus aan anderen cadeau wilt geven, kan dat voor de weggeefprijs van €5 euro. Maak daar ook gebruik van als je geen budget hebt >  A Fruitful Learning Adventure >>

BAM Moves >>

 

Blijf op de hoogte van Business as Mission Nederland en meld je aan voor de BAM-update >>

Ondernemerschap en de Utrechtse Domkerk

Hoe kan Kerk & Ondernemerschap elkaar versterken? Dat onderzoeken we in een serie verkenningsbijeenkomsten, die BAM organiseert in samenwerking met HeartEdge Nederland. De eerste bijeenkomst was op 29 november in de imposante Domkerk in Utrecht, waar predikant Willem Roskam vertelt hoe zij hier ondernemerschap ontplooien – met en vanuit betrokkenheid van kerkelijke gemeente, vrijwilligers en de Utrechtse samenleving. Een verslag.

Na de kennismakingsronde vertelt Chaïm Zonnenberg in de inleiding over de DenkTank BAM/HeartEdge: “Vanuit Sam Wells’ gedachtegoed rondom de vier C’s van Community, Culture, Compassion en Commerce willen we middels een vijftal bijeenkomsten onderzoeken of en hoe we de verbinding tussen kerk en ondernemerschap kunnen versterken.” Het gedachtegoed blijkt meer weerklank te vinden in de Domkerk dan de aanwezigen in eerste instantie hadden vermoed, leren we korte tijd later.

Na de inleiding leidt onze gastheer Willem Roskam ons door de kerk en vertelt enthousiast over diverse ondernemende initiatieven, zoals de opstelling van de Nijntje-kerkstal ontworpen door de Utrechter Dick Bruna; een miniatuur daarvan wordt verkocht in de Domshop. Zo is ook het bouwpakket van de Domkerk een gewild product naast andere christelijke attributen en boeken.

 

In het Domcafé vertelt hij trots dat een bekende journalist in de krant schreef dat dit zijn geliefde lunchplek in Utrecht is. Het uitzicht op de architectuur geeft het geheel inderdaad een unieke sfeer.

        

De dertiger werd hier predikant net voor de uitbraak van corona en dit bracht herbezinning met zich mee. Iemand wees hem op het boek van Sam Wells, Een toekomst die groter is dan het verleden. “Het leek alsof Wells het boek voor ons had geschreven,” vertelt Willem. Hij besloot vanuit dit gedachtegoed bijeenkomsten te organiseren en met betrokkenen in en rondom de kerk ideeën uit te wisselen. Mensen vanuit de kerkenraad en kerkleden werden uitgenodigd, maar ook minder kerkelijk betrokken vrijwilligers. Willem organiseerde meerdere bijeenkomsten rondom de vier C’s van Community, Culture, Compassion en Commerce. Het vond weerklank, mede omdat vijftig jaar eerder door de kerkleiding van destijds nadrukkelijk was besloten om ‘de deuren van de kerk open te houden’ door bijvoorbeeld geen entreeprijs voor toegang tot het huis van God te vragen.

        

Dat het immense 13e eeuwse gebouw echter de nodige onderhoud en personeelskosten met zich meebrengt, spreekt vanzelf. Business in en vanuit de kerk kan echter gemeenschap en missie van de kerk versterken, betoogt Sam Wells. Dit werd min of meer al gedaan in de Domkerk middels café en winkel, en zijn ze verder aan het uitbouwen, horen we van Willem, die overigens naast theologie ook bestuurskunde studeerde.

Een en ander hebben ze hier in Utrecht uitgewerkt en vastgelegd in Hart van de stad Utrecht; Beleidskader Domkerk 2022-2026.

De vier C’s komen in dit beleidsstuk aan bod. In het laatste hoofdstuk de C van commercie, wat is vertaald in Ondernemersgeest. Hier lezen we dat de leiding van de Domkerk zonder enige schroom het ondernemerschap omarmt, want het hoofdstuk begint met: ‘De Middeleeuwse Domkerk was volop verweven met de zakelijke kanten van het bestaan. Steeds meer, en tot onze schade, zijn kerk en het ondernemende leven uit elkaar gegroeid. We laten belangrijke kansen liggen om te groeien, te investeren en de vreugde van het ondernemen te ervaren. God zelf leren we daarentegen kennen als een ondernemer, een risicodrager. Het is hem veel risico’s waard om de mensheid tot zijn koninkrijk te brengen. Kunnen ook wij in de Domkerk nog meer handelsgeest aan de dag leggen?’

Deze eerste verkenningsbijeenkomst rondom ‘Kerk en Ondernemerschap’ enthousiasmeert de aanwezigen. We zitten met een twaalftal mensen rond de tafel, waarvan o.a. vier ondernemers, drie (stadsbrede) diaconale werkers en iemand die betrokken is bij het landelijk beheer van kerkgebouwen. De bedrijfsmatige aspecten inspireren, en vooral hoe ze zich daarbij verbinden met de stad en het evangelie integreren. Het geheel ademt een frisse, visionaire geest van geloof en moed. Zoals ook terug te lezen valt in de inleiding van het beleidsstuk Hart van de stad Utrecht: “De verrijzenis van Christus uit de dood geeft ons moed en de vreugde om altijd op zoek te gaan naar een andere weg, en een andere verbeelding. (…) Wat we doen, is gericht op wat groter is dan wij zelf. Wij zijn deel van Gods plan voor de toekomst van mensen.”

Om het beleidsstuk ‘Hart van de stad Utrecht; Domkerk 2022-2026’ digitaal te ontvangen, mail ds. Willem Roskam

De volgende DenkTank BAM/HeartEdge bijeenkomst is in februari 2023 in Den Haag. Voor info over deze verkenningsbijeenkomsten Kerk & Ondernemerschap, mail Chaïm Zonnenberg 

Samen met HeartEdgeNL zijn we als BAM Nederland een DenkTank gestart. Middels een aantal kleinschalige bijeenkomsten gaan we verkennen hoe kerk en ondernemerschap elkaar kunnen versterken. HeartEdge is ontstaan vanuit het gedachtegoed van Sam Wells (vicar van St. Martin-in-the-Fields in Londen) rondom de 4C’s, namelijk de integratie van Community, Compassion, Culture & Commerce – een gedachtegoed waar ook BAM zich in kan vinden.

Blijf op de hoogte van Business as Mission Nederland en meld je aan voor de BAM-update.

Spinoff Congres: DenkTank BAM/HeartEdge

Samen met HeartEdgeNL zijn we als BAM Nederland een DenkTank gestart. Middels een aantal kleinschalige bijeenkomsten gaan we verkennen hoe kerk en ondernemerschap elkaar kunnen versterken. HeartEdge is ontstaan vanuit het gedachtegoed van Sam Wells (vicar van St. Martin-in-the-Fields in Londen) rondom de 4C’s, namelijk de integratie van Community, Compassion, Culture & Commerce – een gedachtegoed waar ook BAM zich in kan vinden. De eerste bijeenkomst was op 29 november in de Domkerk te Utrecht. Lees hier het verslag.

De volgende bijeenkomst is in februari in Den Haag. Interesse? Mail Chaïm Zonnenberg >>

 

 

Business en kerk(gebouwen); een thema op het BAM Congres

‘Ondernemerschap biedt perpectief voor de toekomst van de kerk’, vinden kerkleiders Samuel Wells (Londen) en Tim Vreugdenhil (Amsterdam). Op vrijdag 4 november spreken zij hierover op het BAM Congres 2022.

Evenals het team van BAM Nederland gelooft Tim dat we in het Lichaam van Christus nog te vaak geremd worden door, even kort door de bocht gezegd: een dualistisch denken (een kloof tussen ‘geloven op zondag’ en ‘werken op maandag’), door een werelds denken (business is verdacht; ‘draait alleen om geld’) door een huiver voor de mammon (geld is vies). Maar, wat kan er gebeuren als we vernieuwd in ons denken, zoekend met elkaar en geleid door Gods Geest andere mogelijkheden gaan ontdekken die onze kerkgebouwen met zich meebrengen? Dat gesprek willen we stimuleren op het Congres, ondersteund door de invloedrijke theoloog en succesvolle ondernemer Samuel Wells.

 

Tickets BAM Congres 2022 >>

Interview Samuel (Sam) Wells: ‘Zakendoen vanuit de kerk’ >>

Blijf op de hoogte en geef je op voor de BAM-updates >>

Gebed voor BAM Rusland

De BAM beweging in Rusland is nog pril. In november 2019 organiseerden ze een succesvolle conferentie, en tijdens corona groeide het beetje bij beetje middels netwerken. “Bid voor BAM Rusland,” vraagt Mikhail Dubrovskiy, de initiator en leider. “Ik kan weinig doen aan de huidige omstandigheden, maar wel de BAM beweging verder helpen. De situatie zal vroeger of later veranderen, maar God’s werk gaat door.”

Mikhail: “We bidden voor vrede in de Ukraine, God’s oordeel over hen die hier verantwoordelijk voor zijn, en dat ons hart bewaard wordt voor haat,” en vervolgt: “De roebel is hier al in waarde gehalveerd, maar jaren geleden voorzegden profetische woorden al schokgolven die sociale, politieke en economische veranderingen teweeg zouden gaan brengen. We geloven dat we hier middenin zitten, en meer op ons af gaat komen. Bid voor ons. Wij bidden elke morgen met een groep. Gebed is erg belangrijk, we hebben het nodig om van God te horen.”

BAM onderwijs in het Russisch, zie YouTube filmpjes >>

PS. BAM Rusland wil het boek “BAM Global Movement’ vertalen naar het Russisch, en zijn al met delen daarvan bezig. Wil je daarbij helpen, laat het ons weten door een mailtje te sturen naar Gea.

 

Wil je ook de BAM-updates (3-wekelijks) ontvangen, meld je dan hier aan >>

BAM Congres, workshops vrijdagmiddag 19 nov

Workshops / interactieve sessies

VRIJDAG 19 nov

13:30 – 14:45

Ronde 1

 

 • Sunshine Nut Company in Mozambique; achtergronden en toekomstplannen.

Achtergronden, aanpak en toekomstplannen van Sunshine Nut Company. Don Larson verhuisde tien jaar geleden vanuit de VS met zijn gezin naar Mozambique om daar een rechtvaardig businessmodel en marktconcept te ontwikkelen middels notenverwerkingsfabrieken. Naast het bedrijf is een stichting opgericht van waaruit ze sociaal werk doen, met veel aandacht voor de weduwen en wezen. In deze sessie gaat Don dieper in op de dilemma’s die ze tegenkwamen, de huidige stand van zaken, wat ze hopen te bereiken en wat daarvoor nodig is. Zie achtergrond informatie over Sunshine in dit Engelstalige document >

 Don Larson heeft 25 jaar ervaring in de voedselindustrie; als Directeur Cacao bij Hershey reisde hij de wereld rond en zag het effect van armoede. Bij deze voedselgigant stond hij eveneens bekend als ‘de probleem oplosser’. Na een geestelijke reis, besloot Don om dit talent in te zetten voor een rechtvaardiger keten. https://sunshinenuts.com

 

 • ‘De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens’ Een schurende titel voor een schurende sessie rondom duurzaamheid.

Hoe kan je vanuit je geloof goed doen met je bedrijf en recht en rechtvaardigheid zoeken? Dat zijn de vragen waar een BAM’er mee worstelt. In deze sessie laten we ons inspireren door verrassende inzichten vanuit Jesaja en Markus. Gecombineerd met kennis uit hedendaagse wetenschap ontstaan nieuwe vergezichten voor toekomstbestendig ondernemerschap die recht doen aan de ander en de Schepping. Duurzaamheid staat hoog op de maatschappelijke agenda; we willen de veranderende tijden onder ogen zien en de collectieve zoektocht aangaan samen met mensen die de intentie hebben het goede te zoeken. De aanpassingen die nodig zijn bieden daarnaast kansen; immers er zal altijd behoefte blijven aan voedsel en mobiliteit, ook al verandert de markt. De sessie is gebaseerd op het boek ‘Hoe handel ik eerlijk’ van economen Matthias Olthaar (NHL Stenden Hogeschool) en Paul Schenderling (Berenschot).

 Dr. Matthias Olthaar spreekt en schrijft over een totaalbeeld waarin geloof, samenleving, ecologie, economie en hun onderlinge verbanden worden weergegeven. Hij is lector Green Economics & Process Optimization, mede-auteur van het boek ‘Hoe Handel ik Eerlijk’ en mede-oprichter van stichting Genoeg om te Leven. https://www.genoegomteleven.nl

 

 • BAM en sociaal missionair ondernemen in NL; praktische adviezen voor opzet, planning en implementatie

Bij Sixty Fruits werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij maken mooie vintage meubelen die vooral via het web worden verkocht. Bob Houter neemt je mee in de reis vanaf het eerste begin; van idee, start, doorstart (pfoe!) tot bloei. Met bijzondere zegen van God. Hoe ga je om met geestelijke, sociale én bedrijfsmatige doelen. Wat is succes? Hoe wordt het duurzaam? Hoe ben je missionair? Praktische adviezen voor opzet, planning en implementatie.

 Bob Houter maakte een carrière switch; vanuit zijn ervaringen in het bedrijfsleven startte hij een sociale enterprise met een missie. www.sixtyfruits.nl.

 

 • Gewoon’ business; herontdekken van de rol van business

Sinds Friedman zijn doctrine zestig jaar geleden deelde met de wereld, is business door de jaren heen gedevalueerd tot voornamelijk eenzijdige winst. ‘Gewoon’ business lijkt slechts te gaan over financiële winstmaximalisatie. De huidige samenleving en de planeet vragen echter om een andere benadering en zo ontstonden nieuwe initiatieven (denk aan MVO, Creating Shared Value, Environmental, Social, etc). Maar wat als ‘gewoon’ business deze initiatieven zou omvatten en het vertrouwen in business als middel voor een inclusieve, gezonde maatschappij en planeet herstelt zou zijn? Vanuit het gedachtengoed van Economics of Mutuality en haar betrokkenheid bij Vreugdenhil Dairy Foods geeft Margreet Noordhof een praktijkvoorbeeld van hoe we op een geïntegreerde manier business opnieuw betekenis kunnen geven. Met daarbij als vertrekpunt de kracht van onze plek, onze positie en ons product.

 Margreet Noordhof is Impactmanager bij Vreugdenhil Dairy Foods en oprichter van Nova Business Society Management. Vanuit het gedachtengoed van Economics of Mutuality zoekt ze vernieuwende manieren om de door God gegeven verantwoordelijkheid van business voor samenleving en planeet vorm te geven. https://www.vreugdenhildairyfoods.com

  

 

2e RONDE 

15:15 – 16:30

 

 • Being Purpose Driven versus being Purpose Led (Engelstalig, vertaling mogelijk)

Whether you have a BAM business, or you’re active in the secular space, being purpose-led is in fashion. However, there is a big difference between just having a purpose and being purpose-led. Research shows that businesses that have a purpose and that align their business practices and ecosystems with that purpose, perform up to 30% better than those that don’t. This is an important key for the holistic transformation of business into a force for good. During this interactive webinar you will learn about: the three types of purpose statements, what constitutes a meaningful purpose statement and to what degree the purpose statement of your own business is meaningful and effective.

 Dr. Arleen Westerhof is Founder en Executive Director of the Economic Summit en Director for the Economics of Mutuality.

 

 • Hoe bouw je aan een ‘Koninkrijk cultuur’ met je team? De geestelijke ervaringen van Sixty Fruits

Het team van Sixty Fruits ging met elkaar aan de slag met het boek ‘5 praktische gewoontes voor een missionair leven’. Sixty Fruits is een christelijke sociale onderneming, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vintage meubels maken. Vanaf het begin was het grote verlangen van oprichter Bob Houter het getuige-zijn van Jezus op de werkvloer handen en voeten te geven. Het credo van Sixty Fruits is dan ook ‘Liefde werkt!’ Maar in de praktijk bleek al gauw dat business/organisatie doelen te gemakkelijk de overhand kregen. De business, en sociale targets werden gehaald, maar zo wilde Bob niet verder. Een zoektocht volgde en de koers van Sixty Fruits veranderde: de geestelijke kant kreeg prioriteit, vervolgens kwaliteit in alles, en dan pas zou eventuele groei relevant worden. In deze sessie deelt Bob ervaringen vanuit een weerbarstige praktijk, en zal jou uitdagen om ernst te maken met geestelijke doelen.

 Bob Houter maakte een carrière switch; vanuit zijn ervaringen in het bedrijfsleven startte hij een sociale enterprise met een missie. www.sixtyfruits.nl.

 

 • Je zoekt investering; hoe pak je dat aan en wat zijn de mogelijkheden? Door Wim Hasselman (Mission Invest) i.s.m. Bert Dorr (Impact Investeerder).

 Wim Hasselman matcht middels zijn organisatie MissionInvest missionaire (business) projecten met investeerders

 Bert Dorr is Impact Investeerder en bestuurslid van BAM Nederland 

 

 

 • BAM International; insights, lessons learned and developments (English speaking)

 David Skews was 35 jaar eigenaar van een bedrijf in VK en Azië. Hij verkocht het bedrijf in 2014 om zich te richten op het ondersteunen van de internationale BAM beweging. 

 

 • Rondetafelgesprek; denk mee over de ontwikkelingen van BAM Nederland.  

Business as Mission is een beweging die een platform wil bieden aan initiatieven waar business en missie integreren, met als doel Gods Koninkrijk – liefde, hoop en recht – uit te dragen. In deze sessie staat vooral centraal: waar en hoe zie jij de integratie van business en missie? En zou BAM daarin van betekenis kunnen zijn?

 Erwin Wietses is bestuurslid van BAM Nederland en leidt en denkt mee met diverse BAM gerelateerde initiatieven.

  Gea Gort heeft zich gespecialiseerd in BAM en fungeert als een ‘spin in het web’ van de beweging. 

Hier vind je het hele programma op vrijdag >>

Hier vind je het programma op donderdag >>

Hier kun je je rechtstreeks registeren >>

Een glimp van een groter plaatje…

Soms krijg je zomaar een glimp van een groter plaatje. Verleden week gebeurde dat bij mij. Ik (Gea) had verschillende ontmoetingen gepland en aan het eind van de week zat ik aan de koffie bij BAM-teamgenoot Balt Leenman. Het is altijd hartverwarmend om met Balt bij te praten; nieuwe ideeën komen als vanzelf. We blikten ook terug. Net voor de epidemie-uitbraak hadden we in een sfeervol Rotterdams koffietentje een soortgelijk overleg gehad. Door Covid-19 leken die plannen grotendeels in het water te zijn gevallen, totdat ik het overzichtje zag wat Balt destijds even snel had geschetst.

 

Ik kreeg het warm, want in een flits kwamen de ontmoetingen van die week voorbij:

Bij Interserve (BAM & zending), zag ik het jonge echtpaar uit Utrecht, die in Oeganda een garage wil beginnen in combinatie met zendingswerk.

Bij CBMC (zakenmensen) dacht ik aan het bedachtzame en sympathieke gezicht van een succesvolle Rotterdamse ondernemer. Met hem maakte ik kennis n.a.v. zijn bestelling van een BAM-boek. Terloops vertelde hij tijdens het gesprek: “Ik was christen en best goed bezig, maar twee jaar geleden kwam ik uit de kerk en kreeg de ingeving om alles aan God te geven. Die beslissing zette een enorme verandering in gang.” Nu heeft hij samen met een andere christen een bedrijf opgezet en zien ze wonderbaarlijke dingen gebeuren.

Bij Transformational SME investors dacht ik aan ons laatste Zoom event. In het nagesprek vertelde een deelnemer dat hij contact had gelegd met een aan BAM-gelieerd investeringsnetwerk, om te investeren in bedrijven in Noord-Afrika, Midden-Oosten en Azië.

Bij Banen voor kansarmen, dacht ik aan het gesprek in het mooie huis van een bevriende ondernemer in de Hoekse Waard. Mede geïnspireerd door Bob en Gisela Houter van Sixty Fruits, wil hij betrokken zijn bij kansarmen, juist ook op de werkvloer. Zijn ondernemerstalent wil voor dit doel inzetten.

Dan komen we bij Urban Mission. Wat was ik bemoedigd door de initiatiefnemer van een breed gedragen gebedsinitiatief in een grote stad. Vanuit de hub die ze gaan creëren, is hier ondermeer visie voor het opstarten van ‘Koninkrijk-bedrijfjes’. Hoe dit zal gaan, weet hij nog niet, maar gaat het in elk geval ondersteunen met gebed.

 

‘Een klein plantje dat door het asfalt breekt’

Door corona hebben wij amper sturing kunnen geven aan Balt zijn schema. Maar God lijkt te sturen; spreekt tot harten, bemoedigt en leidt. Afsluitend aan ons overleg, baden Balt en ik samen. “Als een klein, groen plantje dat door het asfalt heen breekt,” hoorde ik hem bidden. Dat beeld bleef hangen; het gaf me een glimp van het grotere plaatje. In onze huidige marktgerichte maatschappij lijkt BAM een klein, onbetekenend plantje in het grote geheel. En lijkt jouw bedrijf of initiatief misschien op zo’n nietig plantje. Hoe kan die nou ooit door het asfalt heen groeien? Onmogelijk! Maar het beeld bleef, sterker, door de groei van het plantje begon het asfalt in mijn geestesoog te scheuren en te breken. De ‘zachte’ krachten die vrijkomen vanuit Gods hart kunnen als geen ander huidige (denk)patronen doorbreken. Laten we die kracht niet onderschatten!