Business as Mission: PURPOSE, People, Planet, Profit

Blog Balt Leenman >

BAM! Business As Mission. MVO is inmiddels gemeengoed, maar er is een “terugroepactie”: People, Planet, Profit gaat onze planeet niet redden. Waar blijft de slagkracht van ondernemingen? Ik kreeg een inspirerend antwoord op deze vraag toen ik kennismaakte met Gea Gort: de BAM goeroe!

Puur sturen op aandeelhouderswaarde is een perverse prikkel!

The Business of Business Business is Business’, stelde Milton Friedman. In 1970 beargumenteerde hij dat de enige maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven het maximeren van de eigen winst is. Decennialang heeft dit denken de Westerse zakenwereld in haar greep, met alle gevolgen van dien. Ik krijg daar buikpijn van, hoe veel beursgenoteerde ondernemingen onze mooie wereld naar de knoppen helpen.

MVO als tegenbeweging

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) werd een tegenbeweging. MVO Nederland bijvoorbeeld heeft als belangrijk agendapunt ‘nieuwe rijkdom’. ‘We weten allemaal dat geld niet gelukkig maakt‘, las ik op hun website. ‘Toch is ons hele economisch systeem gericht op financiële winst. We willen meer doen met minder mensen en alleen de allerlaagste prijs betalen. In de nieuwe economie streven bedrijven niet alleen naar stijgende omzetcijfers, maar ook naar meer natuur, een betere volksgezondheid of minder eenzaamheid. Positieve maatschappelijke impact staat op gelijke voet met financiële groei.

Terugroepactie op People, Planet, Profit!

Het gaat hier om ‘People, Planet, Profit’, een term die in 1994 bedacht werd door John Elkington. Vorig jaar vierde hij het jubileum echter met een terugroepactie, zoals hij dat zelf noemt, waarbij hij een vergelijking maakt met de terugroepacties van automobielfabrikanten : ‘25 Years Ago I Coined the Phrase “Triple Bottom Line.” Here’s Why It’s Time to Rethink It’, schrijft hij in zijn Harvard Business review Paper. Elkington komt tot de conclusie dat bedrijven weliswaar en masse de drie P’s belijden en er zelfs op rapporteren, maar dat een goed besturingsmodel vaak ontbreekt en er in de praktijk toch vooral op winstmaximalisatie wordt gestuurd, ten koste van mensen en milieu.

Purpose: zingeving op het werk

Zingeving is een steeds belangrijker wordende factor in het aantrekken van medewerkers. In een onderzoek van PWC (Putting Purpose to Work: A study of purpose in the workplace) wordt echter duidelijk dat het merendeel (79%) van de leiders van organisaties zéggen dat zingeving (Purpose) een belangrijke kernwaarde is, maar in werkelijkheid geen leidraad is voor het sturen van de organisatie. En dat terwijl vooral jongere werknemers zingeving als de belangrijkste drijfveer zien in de keuzes voor een werkgever. Een illustratie is het artikel ‘Zingeving steeds belangrijker op het werk‘ van Xpert HR Actueel, dat een groot onderzoek van Linkedin citeert (2016 GLOBAL REPORT The Largest Global Study on the Role of Purpose in the Workforce) ‘Imagine what would happen if every person was connected to purpose at work – to a job that mattered to them, their company, and the world. Imagine how much more productive and successful they’d be. Think of what we could collectively accomplish. You have the power to make work more meaningful. You can create engagement and inspiration.’ Dit is een denkrichting die dertig jaar geleden al werd geduid door leiderschapsgoeroe Stephen R. Covey!

Gebruik je kerncompetentie, zoals Marc Benioff dat doet.

Marc Benioff

Het is dus aantrekkelijk als medewerkers zich kunnen relateren met de doelstelling (Purpose) van de organisatie. Nog veel krachtiger wordt het wanneer de organisatie de kerncompetentie inzet voor een betere wereld! Datgene waarmee concurrentie kan worden verslagen. Ik ben zeer geïnspireerd door hoe Marc Benioff, oprichter en CEO van Salesforce dat vormgeeft. In een eerdere blog schreef ik hoe ik ruim tien jaar geleden “verliefd werd” op Salesforce, precies om deze reden: Salesforce gebruikt zijn kerncompetentie om van de wereld een betere plek te maken: The Business of Business is to improve the state of the world!“, roept Marc Benioff!

Hoe ik dat zelf doe?

Ik gebruik mijn kerncompetentie om positieve impact te maken. De laatste zeven jaar heb ik me in mijn business bij g-company gericht op non-profit-organisaties: goede doelen en ngo’s. Die doen niet anders. Het is heerlijk om met super gemotiveerde wereldverbeteraars zoals Greenpeace International, Stichting Vluchteling, Open Doors, Dorcas, Leprazending, Solidaridad of Light for the World te mogen samenwerken! Het is waar, ngo’s zijn vaak minder slagvaardig dan ondernemingen. Daar kan ik ook helpen: als sparringpartner van directies en management van ngo’s die daarvoor open staan. Regelmatig deel ik mijn ruime ervaring in de business wereld, een op een of in ronde tafels sessies, om tot nog meer positieve impact te komen.

Gea Gort en Business as Mission:

Maar waar blijven de bedrijven, met hun ondersnemingszin, dadendrang en slagkracht als het gaat om Purpose? Op die vraag kreeg ik een inspirerend antwoord toen ik Gea Gort ontmoette. Gea was ooit samen met haar man Menno oprichter van Mercy Ships Holland, een prachtige ngo die tegenwoordig artsen in Afrikaanse kustlanden traint en toerust tot betere chirurgen. Gea houdt zich de laatste jaren bezig met ‘Business As Mission’ (BAM). Ik ben enorm door haar en het gedachtegoed van BAM geïnspireerd. Er wordt jaarlijks een BAM conferentie in Nederland georganiseerd, in deze korte video maak ik daar persoonlijk promotie voor.

Gea Gort

Een aardige publicatie waar ik zelf onderdeel van uitmaak (blz. 36) is “BAM in het kort, DE RODE DRAAD: dit is Business as Mission“, het boekje kost slechts € 7,95 en is via deze link te bestellen: http://www.geagort.com/product/bam-in-het-kort

Purpose, People, Planet, Profit, daar wordt de wereld een beetje mooier en beter van!

Deze blog is ook geplaatst op de site van Balt Leenman.