BELEIDSPLAN

Stichting Business as Mission Nederland

2020 – 2023

 

Visie STATEMENT: Het vormen van een beweging van bedrijven en hun ecosysteem die mensen en naties transformeren; tot eer van God

Missie STATEMENT: De Business as Mission beweging in Nederland en daarbuiten zien groeien en vervolgens inspireren, motiveren en aanmoedigen. 

 • De primaire doelstellingen zijn:
  • BAM-ondernemers helpen, ontwikkelen en aanmoedigen
  • Aspirant BAM-ondernemers helpen met opstarten
  • Christen-ondernemers bewust en hongerig maken naar hun rol in Gods Koninkrijk en BAM]
 • Daarnaast wil Stichting Business as Mission Nederland nadrukkelijk deel uitmaken van het bredere Lichaam van Christus, met name kerken, zendingsorganisaties en onderwijs. Zij wil hier het gedachtegoed van Business as Mission verspreiden zodat (BAM)ondernemers, gevoed vanuit een breder ‘ecosysteem’ ondersteund zullen worden in hun missie.

Business as Mission Nederland wil een beweging zijn en staat open voor samenwerking met een ieder (personen en/of organisaties) die zich verbonden weet met de volgende documenten:

En dit alles doen we: Ad maiorem Dei gloriam – Voor de grotere eer van God  

Ambities

Gedurende de looptijd van dit beleidsplan hebben wij de volgende ambities:

 • Het organiseren van een kostendekkend, jaarlijks Business as Mission congres met een bezoekersaantal van 150 (2020), 250 (2021) en 300 (2022 – 2023) unieke personen.
 • Het uitgeven van een maandelijkse Business as Mission (digitale) Nieuwsbrief met een bereik van 150 (2020), 300 (2021) 1000 (2022 – 2023) unieke personen en / of organisaties,
 • Het identificeren en verbinden van 25 (2020), 50 (2021) 100 (2022) 250 (2023) unieke bedrijven die intentioneel holistische transformatie nastreven op sociaal, economisch, ecologisch gebied; Purpose, People, Planet, Profit. Bij Purpose is ook aandacht voor Pneuma (geest) en Prayer.
 • Het organiseren van 2 bedrijfsbezoeken per jaar gedurende de looptijd van dit beleidsplan aan bedrijven die intentioneel holistische transformatie nastreven op sociaal, economisch, ecologisch gebied; Purpose, People, Planet, Profit. Bij Purpose is ook aandacht voor Pneuma (geest) en Prayer.
 • Naast bovenstaande SMART ambities staan we open voor initiatieven die de realisatie van de Visie en Missie dichterbij brengen.

Strategische Doelstelling – Stappenplan

Stichting Business as Mission is een vrijwilligers beweging, waarbij voor bepaalde activiteiten professionele ondersteuning aangewend zal worden. De snelheid van de beweging, de snelheid van de realisatie van de Visie en Missie wordt bepaald door onze gedrevenheid. We leggen geen juk op, we opereren in vrijheid waarbij een commitment voor een bepaalde taak niet vrijblijvend is.

In de beleidsplan periode nemen we de volgende stappen om de ambities te realiseren:

 • Opzetten, inrichten en onderhouden van een “state of the art” website waarbij alle gangbare functionaliteit van een website aanwezig zijn:
  • Professioneel gepresenteerde informatie
  • Uitnodigende nieuwsbrieven, Blogs en Vlogs die prikkelen en tot “beweging” van de lezers uitnodigen
  • Apart ingericht deel voor het jaarlijkse congres, inclusief aanmeld en betaal faciliteit
  • Apart ingericht deel voor downloadbare content
  • Diverse links naar bedrijven en organisaties, zowel nationaal als internationaal
 • Instellen van verschillende werkgroepen gericht op het realiseren van de ambities. Te denken valt daarbij aan diverse aandachtsgebieden: een werkgroep Congres Organisatie, Marketing & Communicatie, Financiën & Fondswerving, Bedrijven & Investeren, Toerusting & Educatie, Zending / Migranten, en meer naar gelang mogelijkheden en behoeften.

Afsluiting

Stichting Business as Mission is een beweging, en een beweging kan en mag geen statisch, rigide beleidsplan hanteren. Dit beleidsplan is richtinggevend, maar wij willen ons in alles richten op de Geest van God. “Aan de wind, scherp zeilend, laverend, of voor de wind”.

 

Ad maiorem Dei gloriam – Voor de grotere eer van God  

 

Kamer van Koophandel nummer: 6963063

IBAN NL75 TRIO 0338 7256 95