Uniqa: BAM in Moldavië

Klaas Evers is mede-oprichter van het Moldavische bouwbedrijf Uniqa. Hij stond ook aan de wieg van BAM NL. Een gesprek met Klaas over zijn beweegredenen, het Moldavische BAM-bedrijf en zijn hoop voor Stichting Business as Mission Nederland.

 

Klaas, hoe ben je ooit betrokken geraakt bij Business as Mission?

“Het ondernemen is bekend voor me, want ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin: mijn vader was leliekweker en ook andere familieleden hebben bedrijven. Daarnaast heb ik een hart voor zending en ontwikkelingswerk, en voel me betrokken bij de meest kwetsbaren in de wereld. Dat is ook mede gegroeid doordat ik voor mijn studie Internationale Ontwikkeling een tijdje in Ethiopië en India heb gewoond. Na mijn studie kwam ik in aanraking met BAM via stichting World Partners; daar kwam het allemaal bij elkaar.”

 

Klaas in de video over Uniqa, waarin ze een vacature zoeken voor een projectleider (febr 2021)

 

Wat trok je aan in het BAM-concept?

“Wat mij bij BAM aansprak was ten eerste de holistische insteek die gericht is op impact. Daarmee bedoel ik een diepgaand ‘verlangen’ naar verandering op geestelijk, sociaal en economisch gebied en zodoende het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Het ondernemerschap kan daarbij supermooi ingezet worden, want bedrijven voorzien in werk, inkomen en leveren producten met impact. Dat is op zichzelf al een mooie manier van creëren van economische, sociale, en soms ook ecologische, impact. Daarnaast voorzien bedrijven in zingeving, doordat ze mensen de kans geven mooi werk te leveren waarbij relaties ontstaan. In die relaties kan het Koninkrijk beleefd en gedeeld worden door het samen optrekken, elkaar zien, verbonden raken, vergeven, genezen en samen achter Jezus aan gaan. Door mijn werk bij World Partners heb ik wereldwijd daarvan veel mooie voorbeelden mogen zien in allerlei landen: door ondernemingen heen werden levens veranderd en de Kerk gebouwd. Het mooie van ondernemerschap is ook dat het – als het op een goede manier gedaan wordt – het ook een supermooie manier is van duurzame ontwikkelingsimpact, want je creëert lokaal waarde en inkomen. Het geld dat mensen verdienen wordt weer lokaal uitgegeven en daarmee creëer je weer meer impact, zowel economisch als op andere terreinen.”

Hoe en waarom ben je vanuit World Partners een bedrijf in Moldavië begonnen?

“We werden eind 2014 benaderd door een Nederlandse ondernemer die een verlangen had om impact te hebben in Moldavië middels business. Hij zocht daarbij hulp en partners. Vanuit onze ervaring in Oost Europa konden we dat bieden en we zijn toen samen de markt gaan verkennen en relaties gaan bouwen. Waarom Moldavië? Daar zien we een grote nood vanwege het gebrek aan werk voor veel (jonge) ouders. Veel van hen trekken weg om werk te vinden in West-Europa of Rusland. Dat betekent dat ze hun kinderen achter moeten laten bij grootouders of in weeshuizen. Deze groeien vaak op in gebrokenheid en dit maakt hen extra kwetsbaar voor prostitutie, human trafficking en criminaliteit. Het is onze overtuiging dat deze kinderen bij hun ouders op zouden moeten kunnen groeien, maar dan moet er wel werk en inkomen zijn voor die ouders. Daarom hebben we Uniqa opgezet om juist aan jonge ouders, vooral de vaders, werk te kunnen bieden zodat ze hun gezin niet achter hoeven te laten. Dat ouders weg moeten trekken in sommige gebieden om werk te vinden, zijn bekende feiten. Door een gesprek met een van onze Moldavische medewerkers, krijgen deze feitelijkheden voor mij een gezicht. Een van onze medewerkers,  een vader van twee jongetjes onder de tien jaar, vertelde me terloops tijdens een gesprek dat hij zonder Uniqa nu ver weg in Moskou zou zitten. Door Uniqa hoeft hij zijn gezin niet te verlaten en is er toekomst voor hem in Moldavië. Zo’n gesprek raakt je.”

 

Vertel eens iets meer over Uniqa; wat doen jullie vanuit dit bouwbedrijf?

“We produceren prefab panelen in een arme regio in het zuiden van Moldavië. Daar konden we een fabriek opzetten, omdat we er veel contacten hadden en er mensen waren met bouwervaring die werk zochten. Het idee voor het produceren van prefab panelen kwam tot stand via het contact met een Nederlandse ondernemer die een nieuwe techniek had ontwikkeld die wij mochten inzetten in Moldavië. We zagen hier kansen omdat prefab ook op afstand geproduceerd kan worden.”

Wat hopen jullie verder, naast werkvoorziening, te bereiken?

“We proberen in alles aan onze werknemers te laten zien dat we God willen volgen in en tijdens het werk. Zo beginnen we elke dag met gebed. Gedurende het overleg binnen de teams, delen we wat ons bezighoudt, motiveert en hoe we Gods wil in allerlei zaken proberen te zoeken. Naast het bieden van werk willen we onze werknemers helpen om te groeien in hun persoonlijke ontwikkeling, en moedigen hen aan dat ze op hun beurt weer een positieve kracht zijn in hun omgeving. Als Uniqa proberen we ook een cultuur te creëren van betrokkenheid, openheid en eerlijkheid. De bouw kan soms een grove sector zijn, maar wij willen het anders doen. Het is bemoedigend om van partners en klanten te horen dat ‘het bij ons op de bouw anders was’. Ze noemen dan zaken als geen gevloek en een gevoel van saamhorigheid. Hoewel we dat soort dingen niet eens bewust besproken hebben, blijkt dat dit ontstaan is en daar zijn we dankbaar voor.

Daarnaast willen we voor buitenlandse en lokale ondernemers een voorbeeld zijn in Moldavië door hen te laten zien dat er toekomst is voor bedrijven en dat hier goede ondernemerskansen liggen. Want het is onze ervaring dat de lokale mensen graag willen, handig zijn en ook toegewijd. Het is bovendien een heel gastvrij land, waar mensen je hartelijk ontvangen.”

Ten slotte nog iets over Business as Mission Nederland. Hoe raakte je daarbij betrokken?

“Door mijn werk bij World Partners ben ik al tien jaar bezig met BAM en ik wilde graag dat BAM in Nederland breder bekend zou worden, zodat meer ondernemers BAM toe gaan passen in Nederland, maar ook betrokken raken bij BAM wereldwijd. Er liggen zo enorm veel kansen om via bedrijven het Koninkrijk te bouwen! Zelfs in de meest gesloten landen! Toen het eerste BAM Congres in Dordrecht georganiseerd werd, was ik vanuit mijn rol bij World Partners mede-organisator. Daarnaast was ik ook al in gesprek met andere mensen om te kijken of we BAM Nederland meer invulling konden geven. Uiteindelijk kwam een groep enthousiastelingen bij elkaar vanuit verschillende achtergronden en werkrollen. Vanuit die verschillende proberen we nu samen BAM Nederland vorm te geven. Dat maakt mij enorm blij, dankbaar en enthousiast!”

Wat zie je gebeuren en waar hoop je op?

“Het is bijvoorbeeld tof om te horen van ondernemers dat ze door het BAM Congres echt een nieuwe blik op ondernemen met en voor God hebben gekregen en hun verlangen om meer missionair te zijn echt concreet willen maken in hun business. Daarnaast word ik enorm bemoedigd door verhalen van ondernemers die – zonder dat ze daar het woord BAM aan koppelen – echt met God ondernemen, Hem en Zijn Geest uitnodigen in hun bedrijf en activiteiten, en zoeken hoe ze zijn Koninkrijk zichtbaar kunnen maken. Dat bemoedigt mij enorm en ik hoop ook echt dat dit meer en meer de ‘gewoonte’ gaat worden voor christen-ondernemers. We willen geen selecte groep zijn, want het is ons verlangen dat elke christen die ondernemer is dat op een holistische manier doet en op haar/zijn manier impact nastreeft en dat ook zal zien gebeuren op geestelijk, sociaal en economisch niveau – in en dóór hun bedrijf!”

Middels deze video op de Uniqa site krijg je een indruk van het bedrijf.

Meer over Uniqa zie www.uniqa.md  

en op uniqaprefab.nl