BAM en gemeentestichting

Het BAM Congres van juni 2021 moeten we opnieuw verschuiven naar later dit jaar. Het wordt 18 en 19 november. Het Congres zal op donderdag en vrijdag plaatsvinden. Op de donderdag besteden we aandacht aan het thema ‘Business en gemeentestichting’.

Dit was ook het thema van het Zoom-event van 16 maart j.l.

Predikant Remmelt Meijer en teamgenoot Ella van den Brandhof vertelden welke kansen zij zien om op een natuurlijke en geïntegreerde manier met buurtgenoten in contact te komen middels café/lunchroom Hemelsbreed in de Bijlmer. Bekijk de trailer van Hemelsbreed Café en de recording van het BAM-Zoom event  >>

Trailer van 2 minuten over Hemelsbreed Café >

De recording van het BAM online event (inclusief trailer Hemelsbreed Café) >