Anderen bekrachtigen: Young Entrepreneurs Program (YEP) in Ethiopië

 

Kennis delen vanuit overvloed
“We zijn een keer of tien naar Ethiopië geweest om te vragen hoe we het land kunnen helpen,” vertelt Peter Vos. Zijn verlangen iets voor dit land te betekenen ontstond door een adoptieproces. Hoewel ze ontdekten dat Jantine, Peter’s vrouw, zwanger raakte tijdens het adoptieproces besloten ze om toch door te gaan en hebben inmiddels naast hun eigen dochter en hun pleegdochter, ook twee Ethiopische kinderen. “Door dit land te bezoeken en daar te zijn, besefte ik des te meer hoeveel we hier hebben aan professionele kennis en ervaring. Het verlangen groeide om dat in te zetten voor anderen, in plaats te gebruiken voor eigen meerdere eer en glorie.”

 

Anderen bekrachtigen: Young Entrepreneur Program (YEP)
Vanuit dit verlangen, deed hij onderzoek samen met Nederlandse christelijke ondernemers en zijn collega’s van Quadraat Global. Dit bedrijf, waar hij inmiddels werkt, gebruikt hun professionele consultancy skills eveneens om impact te maken in kwetsbare gebieden wereldwijd. Tijdens de reizen vroegen de ondernemers aan diverse plaatselijke instanties wat het land nodig zou hebben. “We kregen terug: dit land heeft behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van ondernemerschap en management. Ze vertelden: ‘Ons wordt niet geleerd om te ondernemen. Buitenlanders doen dat hier, maar als die vertrekken, ontstaat er een vaccuüm. We moeten het zelf kunnen’. Daaruit voort is het Young Entrepreneur Program (YEP) ontstaan, waarin Nederlandse ondernemers lesgeven in Ethiopië.”

 

Sinds de oprichting in 2017 zijn er ruim 150 studenten door de opleiding heen gegaan. De deelnemers zijn werkenden, en volgen acht keer een week training over een periode van twee jaar. “We leren hen hoe je een bedrijf managet, en zetten vooral in op persoonlijke ontwikkeling en goed leiderschap. Zo hebben we aandacht voor soft-skills, om oog te hebben voor de belangen van medewerkers en hoe je omgaat met mensen. We horen dat ze al na een week training, als ze terugkomen op hun werk van hun teamleden terugkrijgen: ‘Wat ben je veranderd; je zíet ons en je schreeuwt niet meer tegen ons!’. Deelnemers krijgen vaak promotie op hun werk, of beginnen zelf een bedrijf. We horen dat het voor hen life-changing is. Op deze manier wordt de plaatselijke gemeenschap ook verder geholpen: kinderen kunnen naar school en medische zorg kan betaald worden.” Peter verwacht sterke groei van het programma, een jaarlijkse doorstroom van 300 deelnemers, plus meer Ethiopiërs die ook gaan onderwijzen. YEP krijgt intussen uitnodigingen van andere landen, maar wil eerst dit programma steviger in Ethiopië neerzetten.

 

Quadraat Global
Quadraat Global wil een brug zijn tussen ‘hier en daar’; een professionele brug. Zij richt zich op ondernemers, investeerders, maar ook NGO’s zoals zendingsorganisaties die in gebieden in ontwikkeling een gezonde business mét impact op willen zetten. Oprichter en mede-eigenaar Bram Quaak vertelt: “Wij zagen te vaak dat jonge expats enthousiast begonnen, maar binnen twee jaar crashten. Ze misten kennis van de context. Wij hebben professionals vanuit diverse disciplines en kennen de valkuilen en mogelijkheden vanuit persoonlijke ervaring.” De persoonlijke betrokkenheid van teamleden bij de gebieden waar ze werken is groot. Zo was Bram met zijn gezin afgelopen kerst in Ethiopië: “Dit werk is voor ons een gezinsaangelegenheid.”  Quadraat vraagt gangbare tarieven voor hun diensten, maar naast betrokkenheid leeft bij teamleden de overtuiging dat voor God iedereen gelijk is, maar niet iedereen gelijke mogelijkheden heeft meegekregen. Bram: “We zijn geen neo-kolonisten. Ja, in onderdelen hebben we bepaalde kennis die we willen delen en inzetten, maar doen dat vanuit gelijkwaardigheid.”

Wil jij investeren mét impact? Neem contact op. Quadraat is betrokken bij diverse projecten; vooral in Afrika, maar ook daarbuiten >>

 

Tenslotte in deze BAM-update de podcast ‘Besluiten vanuit een 400-jaar perspectief’. 

“I measure my decisions by the 400-year rule,” vertelt Bill Job in deze podcast van Kingdom Mindsets for Business, Life & Work. “I imagine: how will I look back on my decision 400 years from now? This gives me an eternal perspective that stretches me out of my present life.”  Een boeiend gesprek >> 

 

Blijf op de hoogte van Business as Mission Nederland, en meld je aan voor de BAM-update  >>